DK

Menneskets behov og skala er udgangspunktet for vores arbejde, og vi har en lang tradition for at sætte mennesket, medarbejdere og projektet i centrum. Vi tilhører den funktionalistiske skole og søger enkle, velfungerende og karakterfulde løsninger, hvor formen er resultatet – ikke udgangspunktet.

Værdier, mission og vision

Vores arbejde er baseret på tre grundlæggende synspunkter:

 

Mennesket i centrum

Vores projekter skabes til mennesker, og derfor udtænker vi løsninger med udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge og eje bygningerne. Vi søger løsninger, der passer ind i omgivelserne og til de specifikke anvendelsesformål – uanset om der er tale om nybyg eller restaurering. Tidsløs arkitektur og bæredygtige løsninger er grundlæggende i vores arbejde.

 

Ansvarlighed

Vi ønsker at udvikle langvarige, positive relationer gennem tillidsbaseret samarbejde. Vi ønsker at drive en ansvarlig udvikling – både i samfundet generelt, men også for det enkelte projekt og for den enkelte kunde. Med vores faglighed i spidsen søger vi at udfordre de eksisterende normer, men aldrig med unødig risiko for kunder, projektet eller egen virksomhed.

 

Høj faglighed

Vores medarbejdere er grundlaget for at skabe gode resultater. Vi har fokus på langvarige samarbejder med vores medarbejdere frem for projektansættelser. Vores teams består udelukkende af dygtige og kompetente medarbejdere, der er ambitiøse, og som brænder for faget. Vi fokuserer på individuel udvikling, motivation og udfordringer for den enkelte. Med en dialogorienteret tilgang ift. kunder, brugere og medarbejdere skaber vi de bedste løsninger med den nødvendige viden og ekspertise.

 

Vision

Vi er anerkendt som en af byggeriets foretrukne samarbejdspartnere – og det ønsker vi fortsat at være. Vi tilstræber et samarbejde med fokus på synergi og værdiskabelse for begge parter. Resultatet skal overstige både kundens og vores forventninger, og resultatet skal understøtte deres udvikling.

 


topbillede_ansvar_01_960x330

 

Ansvarlig udvikling

Arkitektur sætter sine spor i landskabet og på samfundet. Vi har derfor et stort ansvar, som vi er meget bevidste omkring. Med bæredygtig arkitektur ønsker vi at drive en ansvarlig udvikling – for samarbejdet, det enkelte projekt, den enkelte kunde og for egen virksomhed.

 

Ansvar for mennesker og miljøet

Bæredygtig arkitektur er et nøgleord, som gennemsyrer vores grundholdning og måde at løse opgaver på. Bæredygtighed skal ikke kun forstås som energi og grøn arkitektur, men også som langtidsholdbare løsninger – både i form af anvendelighed, materialevalg og udtryk. Hos os er bæredygtighed ikke en checkliste eller et tilvalg. Det er hele kernen i, hvad vi foretager os, og den måde vi tænker processer og udvikler projekter på. For os handler bæredygtighed om at skabe byggerier, der giver mening for miljøet og for de mennesker, der færdes i dem. Det er nemlig dét, der skaber langsigtet værdi for alle parter.

Vi ønsker at drive en ansvarlig udvikling. Både i samfundet generelt, men også for det enkelte projekt og for den enkelte kunde. Med vores faglighed i spidsen søger vi at udfordre de eksisterende normer, men aldrig med unødig risiko for kunder, projektet eller egen virksomhed.

Som virksomhed er det desuden vigtigt for os at bidrage til samfundet dér, hvor vi føler, at vi kan gøre en forskel. Derfor støtter vi en række organisationer og projekter, heriblandt:

  • Team Rynkeby (Børnecancerfonden)
  • Familier med kræftramte børn
  • Hospitalsklovnene
  • Knæk Cancer
  • M.fl.

 


 

TILBAGE TIL TOP