DK

Brøgger Arkitekter har gennem 40 år varetaget opgaver inden for kirker og kirkerelaterede byggerier. Med fusionen med KPF Arkitekter i 2009 er Brøgger Arkitekter blevet en restaureringsfaglig afdeling i virksomheden og favner hele fagets bredde inden for bygningsarv og -bevaring, kulturarv og tranformering.

Brøgger Arkitekter blev grundlagt i 1972 og har siden da løst mange større og mindre kirkerelaterede opgaver. Det er derfor inden for dette felt, at vores identitet er blevet skabt. Dog har vores projekter de seneste år givet os et bredere restaureringsfagligt spektrum, der nu også involverer andre dele af den arkitektoniske kulturarv. Brøgger Arkitekter løser fortrinsvist opgaver i Jylland.

Med spidskompetencer inden for det restaurationsfaglige felt arbejder vi med bygninger, der rummer historier, men samtidig også med bygninger, hvis historie endnu ikke er fortalt færdig. Derfor er ydmyghed og respekt for bygningers oprindelige kvaliteter og værdier helt grundlæggende i vores arbejde. Vi vurderer hvert projekt og afvejer tålegrænser og muligheder, og implementeringen af nye elementer og funktioner foregår under hensyntagen til stedets bevaringsværdier.

Holdningen, til hvad der skal bevares, bliver stadigt større, og det betyder, at feltet inden for kulturarv bliver bredere – eksempelvis stilles der i dag også krav til bevaringsværdierne inden for almene byggerier. Sammensætningen af vores faglige kompetencer og vores tværfaglige arbejde gør os i stand til at møde disse udfordringer og ønsker. Vores faggrupper krydses konstant, og sammen finder vi den gruppe af kompetencer, der passer bedst til den specifikke opgave.

Hele processen foregår i samarbejde med de mennesker, der skal færdes i bygningerne. Vi brænder for at skabe resultatet i fælles kraft. Det er nemlig det, der skaber bygninger, som folk holder af.

 

 

TILBAGE TIL TOP