DK

KPF Arkitekter opkøber SITE Arkitekter

KPF Arkitekter styrker sin position som en af Danmarks største arkitektvirksomheder ved at føje endnu en virksomhed til koncernen. Denne gang er det den københavnske virksomhed SITE Arkitekter. Opkøbet følger i kølvandet på overtagelsen af bl.a. Formsprog og Erik Møller Arkitekter i 2015 og er en del af en strategisk satsning og videreudvikling.

Med overtagelsen af SITE Arkitekter får KPF Arkitekter 15 nye ansatte, så KPF Arkitekter har nu mere end 130 medarbejdere fordelt på fire kontorer, som kan levere en bred vifte af arkitektydelser i hele landet.

Siden opkøbet af Erik Møller Arkitekter i 2015 har KPF Arkitekter brugt tid på at skærpe forretningen for at skabe den bedste platform for den fremtidige vækst på det københavnske marked. Nu er tiden inde til at tage næste skridt og SITE Arkitekter er det helt rigtige match.

”Vi kan se et uforløst potentiale i at se og kombinere potentialet i den eksisterende bygningsmasse med en veldefineret businesscase. Der er flere bygningsejere, der efterspørger en helhedsorienteret tilgang til deres bygningers anvendelse kombineret med indsigt i og forståelse for, hvordan bygningerne – også fremadrettet – bliver en god forretning. SITE Arkitekter har en unik viden om og erfaring med dette og er tillige eksperter indenfor erhvervsbyggeri. Vi har gennem det seneste år arbejdet strategisk sammen med SITE Arkitekter, og det er tydeligt, at deres viden komplementerer vores viden og erfaring med at arbejde med den eksisterende bygningsmasse. Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet i en endnu tættere form”, siger Bitten Munk Warmdahl, direktør i KPF Arkitekters københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter.

SITE Arkitekter blev stiftet i 2006 og beskæftiger til dagligt 15 medarbejdere. Arkitektvirksomheden er beliggende i København og har arbejdet med spændende transformationsprojekter for eksempelvis Novo Nordisk Fonden, Aller, ATP Ejendomme og IT-virksomheden EG samt forestået bygherrerådgivning og indretning for bl.a. smykkefirmaet Pandora, Deloitte og Dansk Arkitektur Center.

”Vi har igennem de seneste år oplevet en stor efterspørgsel af vores kompetencer, men også at bygherren oftere og oftere kræver en større organisation. Med KPF Arkitekter i ryggen kan vi nu favne flere store projekter og endda udvide porteføljen, da vi nu har et endnu større erfarings- og kompetencefelt at trække på”, siger Jette Lind Johansen fra SITE Arkitekter.

KPF Arkitekters københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter har en lang og stolt tradition inden for restaurering og renovering, men både nybyggeri og transformation er områder, som de gerne vil have mere fat i, og hvor deres restaureringskompetencer bliver en væsentlig fordel.

”Vores kunder efterspørger i stigende grad ydelser inden for både nybyggeri såvel som transformation af eksisterende byggeri. Med opkøbet af SITE Arkitekter vil vi kunne levere en endnu stærkere palet af arkitektydelser i det østdanske”, siger Bitten Munk Warmdahl.

SITE Arkitekter flytter den 1. marts ind på KPF Arkitekters tegnestue i København beliggende på Flæsketorvet. Ejerne af SITE Arkitekter vil ligeledes indtræde i partnerkredsen i KPF Arkitekter, som herefter vil bestå af 9 partnere.

”KPF har med deres tidligere opkøb af Erik Møller Arkitekter og Formsprog bevist, at de hurtigt kan integrere en organisation gnidningsfrit for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Som arkitektvirksomhed gælder det om at få de kreative synergier frem, der styrker vores kernefaglighed, så bygherren oplever, at arkitekturen er værdiskabende og resultatet er smukt. Det glæder vi i SITE Arkitekter os til at blive en del af”, siger Bo Jeppesen fra SITE Arkitekter.

 

 

Kontakt

Direktør Bitten Munk Warmdahl, Erik Møller Arkitekter,
Tlf.: [+45] 2883 9728 / e-mail: bmw@ema.dk

Adm. direktør, Sine Juul Praastrup, KPF Arkitekter,
Tlf.: [+45] 2677 0460 / e-mail: sjp@kpf.dk

Første spadestik til Generationernes Hus

Generationernes Hus på Aarhus Ø er en social innovativ satsning i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra andre lande er der til opgaven udviklet et helt mindset omkring det at bringe de forskellige generationer sammen i én bygning: Børn, unge, ældre, handicappede og familier.

Fra ankomstpladsen vil der være direkte adgang til havnekanalerne fra flydeponton´er, således at vandet bruges aktivt af bygningens brugere. Der er værksteder, atelier, pædagogiske ”laboratorier” og en håndfuld fælles opholdsarealer som skaber rammerne omkring det sociale liv i bygningen.

I det barske havneklima er der i projektet arbejdet målrettet for at tilbyde uderum med kvalitet, sol, læ og udsigt samt spændende kig internt i denne bydel. Teglskaller, skiffer, aluminium, glas og beton er bygningens karaktergivende materialer, som sikrer projektets fine skala og kan klare havnens klima.

”Vores tilgang har været at bryde skalaerne ned og skabe et hus, hvor generationer og mennesker mødes på kryds og tværs. Det handler om at bidrage til fællesskabet og indgå i relationer, og derfor bliver Generationernes Hus et mødested for alle aarhusianere”, siger Zoran Juresa, arkitekt MAA og partner i KPF Arkitekter.

Byggeriet vil omfatte 200 pleje- og ældreboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger og 24 handicapboliger. Ud over boligerne indeholder projektet også en daginstitution med ni børnegrupper fordelt på både vuggestue og børnehave, samt fælles ude- og indearealer og en række værksteder og aktivitetsrum. Omkring 500 mennesker vil få en hverdag med base i Generationernes Hus, som også vil invitere lokalsamfundet indenfor med attraktive tilbud.

KPF Arkitekter vandt i december 2016 totalentreprisekonkurrencen om Generationernes Hus i samarbejde med JFP (totalentreprenør) og rådgiverne RUM, Kragh & Berglund og SWECO.

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2020.

Læs mere om byggeriet her

TAK for et godt år!

Det har været et spændende år med både store og små projekter og vi har udvidet vore mange faste relationer, mens nye, gode bekendtskaber er kommet til. Vi takker derfor alle vore venner, samarbejdspartnere og kunder for at være en fast del af vores hverdag.

Værdier og samarbejde på tværs af landet har været i højsædet i år. Derfor kan vi nu byde ind med endnu mere på vores projekter, uanset hvor de findes. Det er vi stolte af.

Med store forventninger til det kommende år takker vi for samarbejdet og sender de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

 

KPF Arkitekter tilbyder hele pakken – besøg af Dansk Industri

Mandag eftermiddag den 23. oktober stod KPF Arkitekters adm. direktør Sine Juul Praastrup på Dansk Industris landsdækkende bustourné forud for kommunalvalget. I selskab med ca. 30 lokale politikere fra alle partier i Viborg samt erhvervsledere gik turen til Grundfos i Bjerringbro og KPF Arkitekters hovedkontor i Viborg.

Grundfos lagde vægt på samarbejdet med Viborg Kommune og jobcentret for at kunne tiltrække de rette medarbejdere. Grundfos gør en stor indsats for at holde på de medarbejdere, som af forskellige årsager ikke længere er i stand til at arbejde 37 timer om ugen, men det kræver et godt samarbejde med Viborg Kommune for at fortsætte indsatsen.

Dernæst gik turen til KPF Arkitekter, hvor emnet var tiltrækning af højtuddannede medarbejdere. KPF Arkitekter beskæftiger primært arkitekter og bygningskonstruktører og er afhængige af at kunne tiltrække højtuddannede medarbejdere i Viborg Kommune. KPF Arkitekter tilbyder bl.a. både efteruddannelse, faglige studieture og sociale arrangementer, frokostordning samt sundhedsforsikring til sine medarbejdere, men vigtigst for KPF Arkitekter er karriereplanlægning: At medarbejderne har spændende arbejdsopgaver, som giver mening. Derfor arbejder KPF Arkitekter ud fra både faglige og personlige kompetencer, når de matcher medarbejderne med de enkelte projekter. Det er nemlig ikke nødvendigvis altid den mest erfarne, som er den rette person til opgaven. Dette krydret med den rigtige, fremtidssikrede ledelse med fokus på de enkelte medarbejdere og fleksible arbejdstider gør KPF Arkitekter en attraktiv arbejdsplads i branchen. Hele 20 % af medarbejderne på tegnestuen i Viborg er flyttet til byen ifm. ansættelse hos KPF Arkitekter. Derfor er det yderst vigtigt for KPF Arkitekter, at Viborg Kommune gør en indsats for at optimere vilkårene for især de unge tilflyttere samt børnefamilierne, således det bliver et attraktivt sted at slå sig ned. På den måde kan KPF Arkitekter tilbyde nye og eksisterende medarbejdere ”hele pakken”.

KPF Arkitekter har tegnestuer i Viborg, Aarhus, Aalborg og København. Tegnestuen i Viborg er KPF’s største kontor med ca. 50 medarbejdere, herunder arkitekter, bygningskonstruktører, det administrative personale og direktionen.

Renovering af almene boliger i Vollsmose

Beboerne i Fyrreparken har netop vedtaget helhedsplanen for renoveringen af boligerne i Fyrreparken. Fyrreparken er opført i slutningen af 1960’erne som et tidstypisk betonelementbyggeri og er beliggende i den nordøstlige del af Odense.

Byggeriet består af 504 lejligheder og står med vedtagelsen af helhedsplanen nu overfor en gennemgribende renovering med nyt bad, køkken, installationer, efterisolering og ny beklædning af facader samt etablering af tilgængelige lejligheder. Bebyggelsen åbnes op ud mod Åsumvej, hvor nye store portåbninger og de nye facader vil give bebyggelsen et løft udadtil.

Med en opgradering af bebyggelsens udtryk, udearealer og en mere nutidig indretning af lejlighederne, er ønsket, at Fyrreparken fremadrettet bliver et mere trygt og attraktivt sted at bo. Renoveringen af lejlighederne forventes at løbe fra 2019-2023.

Arkitekturpris fra Svendborg Kommune blev tildelt Retten i Svendborg

Den årlige Arkitekturpris fra Svendborg Kommune blev mandag eftermiddag tildelt Retten i Svendborg.

KPF Arkitekter har tegnet den 4.000 m² store bygning og den arkitektonisk smukke og funktionelle bygning blev afleveret til tiden til den aftalte pris og er gennem aftalen sikret en solid drift og et effektivt vedligehold. Parterne høster nu omverdens anerkendelse for projektet ved at modtage Svendborg Kommunes Arkitekturpris, der uddeles til særligt vellykkede nye bygninger på den landsdækkende Arkitekturens Dag.

Byretten var tidligere fordelt på flere adresser i Svendborg, men med den nye retsbygning er alle funktioner og ca. 40 medarbejdere blevet samlet under ét tag. Byrettens funktioner danner ramme for byrettens medarbejdere i fogedret, skifteret og rets afdeling, og indeholder blandt andet 7 retssale, heriblandt en nævningeret samt diverse kontor og mødefaciliteter.

Byretten er bynært og landskabeligt velplaceret på toppen af Bregnegårdshaven i Svendborgs nordlige del og har dermed en enestående udsigt over Svendborgsund. Bygningen har et omfang på ca. 4.000 m² og er opført i en kombination af kobberbeklædte facader og vægge i beton.

”Hovedidéen var at skabe en enkel bygningsform, der både syner åben og imødekommende, men som også indgyder respekt, seriøsitet og understreger bygningens position i samfundet,” udtaler partner og arkitekt, Zoran Juresa.

Resultatet kommer til udtryk i en retsbygning, hvor alle funktioner er samlet mellem en plint og et svævende tag, og hvor adgangsforhold, interne forbindelser og placering af retssale, mødelokaler og andre funktioner er strategisk placeret med særlig fokus på sikkerhed.

”Retten i Svendborg får Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017 for den vellykkede tolkning af en moderne retsbygning. Husets indre er lyst og imødekommende, mens de ydre rammer er seriøse og højtidelige. Den arkitektonisk-kunstneriske tilgang har skabt en unik retsbygning, der trækker på historiske referencer fra antikkens templer, samtidig med at bygningen er inspireret af den nordiske humanistiske modernisme,” siger arkitekt MAA Dan Ljungar, der er udpeget af Arkitektforeningen til juryen bag Svendborgs Arkitekturpris.

 

Læs mere om projektet her

Præmieret – 68 ungdomsboliger i Nyhavnsgade

KPF Arkitekter er netop blevet præmieret af Aalborg Kommune for deres arkitektrådgivning på 68 ungdomsboliger i Nyhavnsgade.

Ungdomsboligerne på hjørnet af Nyhavnsgade og Rendsburggade er med sin placering et markant hjørnehus i byens nye bydel – Musikhuskvarteret.

Byggeriet opføres i op til 11 etager og fremstår således som et højhus i bybilledet. På toppen er en fælles tagterrasse for huset placeret med en unik udsigt over byen.

”I samråd med Aalborg Kommune valgte vi en enkel og skarp bygningsudformning med en facade i flere lag og niveauer, som giver det 35 meter høje hus en markant profil i bybilledet,” siger Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening.

Byggeriet består af et betonhus som kerne, beklædt med lodretstående aluminiumsplader i varierende bredder, der giver spil til facaden og skaber en smuk rytme i byggeriet.

Fra bygningens øverste del kan man opleve en enestående udsigt mod både Aalborg midtby samt ud over Limfjorden.

”Mod Limfjorden har byggeriet et relativt roligt udtryk med svalegang og elevatorkerne som fremtrædende elementer. Vinduesglasset i den enkelte bolig er placeret forskelligt i forhold til ydervæggens tykkelse og karnapper. Derved opnår man tre vinduesdybder, der giver huset et varieret skyggespil, ligesom boligerne får forskellige rumlige oplevelser,” siger Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening.

 

Læs mere om projektet her

Fra historisk institution til ny og indbydende bydel i Aarhus

KPF skal transformere Bindesbøll Byen til 18.500m² almene boliger for AAB.

Bygherrens vision om at skabe et nyt bydelskvarter med mangfoldighed og fællesskaber som nøgleord skal nu udfoldes i Bindesbølls fredede og bevaringsværdige bygninger i Risskov. Og potentialet er kæmpestort: Bygningerne er smukke, velproportionerede og rare i deres varierende skala og uderum. Parken ned mod Aarhus Bugt er et kæmpe aktiv med store, gamle løvtræer og den smukkeste vandudsigt.

Hver en krog i de historiske bygninger, hvert et trappetrin fortæller om levet liv og om medmennesker, vi i dag med lethed kan spejle os i. De historiske omgivelser forpligter og udfordrer på én og samme tid, og den måske vigtigste opgave bliver at få komplekset helskindet igennem transformationen fra institution til bolig uden at miste de iboende kvaliteter og historien.

Opgaven kommer derfor til at udfordrer hele rådgiverteamets brede register af kompetencer – fra almene boliger med den deraf følgende økonomi, – og til dette at transformere fredede og bevaringsværdige bygninger i en løbende prioritering af, hvor de bedste løsninger og kompromisser løbende må afvejes: Hvad ”ønsker” de gamle bygninger? Hvad giver de allerbedste boliger? Hvad tillader den økonomiske ramme? Hvordan integreres moderne komfort og teknik i de gamle bygninger? Osv..

KPF Arkitekter med samarbejdspartnerne ingeniørfirmaet Stokvad og Terra Nova Landskab ser nu frem til hen over de næste år at arbejde med denne fagligt udfordrende og særdeles tillokkende opgave, som det er at transformere de fredede, bevaringsværdige og smukke bygninger til en sprudlende ny bydel med perfekt beliggenhed mellem Risskov og Midtbyen i Aarhus.

 

Arnstein Arneberg prisen 2017 til Olavs Hall – en flot anerkendelse også til processen

Vi er meget stolte af den flotte Arnstein Arneberg prisen, som netop er tildelt Olavs Hall, men for Erik Møller Arkitekter er prisen ikke bare et anerkendende kompliment til en bygning i tegl. Olavs Hall er et slående eksempel på den lange proces fra ide til virkelighed.

Ideen voksede frem hos folkene bag Østfold Museene i Norge. Erik Møller Arkitekter vandt konkurrencen om en ny museumsbygning til Borgarsyssel Museum i Sarpsborg i 2008. Herefter gik der yderligere 6 år før finansieringen var på plads, tilladelserne i orden, projektet tilpasset og byggeriet kunne igangsættes. Den nye museumsbygning stod færdig til byens 1000 års jubilæum den 29.juli 2016. 10 år efter at de første tanker var tænkt.

Det kræver et stort engagement fortsat at tro på ideen, at holde gejsten oppe både i de mange afventende perioder, både når der er modvind, og når udfordringer ser ud til at skubbe ideen baglæns eller helt tage livet af den. Projektet har gennem årene ændret væsentlig karakter, fra det meget transparente og lette udtryk, som blev tegnet til konkurrencen, til det enkle og massive hus, som står smukt i omgivelserne i dag. Teamet bag projektet har evnet at holde den gode relation og konstant ladet ideen vokse og udvikle sig til det bedre. 8 år er i virkeligheden kun en meget lille del af den tid, som bygningen forhåbentligt vil stå.

En stor tak til ildsjælene bag dette projekt, og til juryen for de fine ord.

 


 

”Med Olavs Hall har Sarpsborg fået gennemført et arkitekturprojekt i international klasse, som alligevel finder sin plads i og tydeligt forstærker en lokal sammenhæng. Dette er en sjældenhed i norsk arkitektur” 
– Juryens udtalelse.

 

  

 

Læs mere om projektet her »

Ny politiskole tegnes af KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har fået til opgave at tegne den Ny Politiskole i Vejle – et projekt der under stor bevågenhed nu skal designes så fremtidens betjente kan få tidssvarende uddannelseslokaler. Projektet er vundet på en rammeaftale med Bygningsstyrelsen i et tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet Norconsult.

Forud for igangsættelsen har der været en offentlig og politisk proces, og der ligger nu en meget vigtig opgave i at indfri målsætningerne til glæde for både politikere, borgere og ikke mindst de brugere, der skal have deres daglige gang i bygningerne.

Vores tilgang til opgaven er præget af den funktionalisme, der er KPF Arkitekters kendetegn, og som kombinerer smuk arkitektur med et benhårdt fokus på arbejdsgange, læring og den gode hverdag for de kommende brugere af den nye politiskole.

Samlet bliver projektet ca. 20.000 m², med stor variation i brug og formål. Fleksibilitet og design sikrer, at bygningerne kan tilpasses løbende, og at man samtidigt overholder alle gældende standarder for undervisning og indeklima. Derved skabes en politiskole, som både beslutningstagere, naboer og politiskolens elever forhåbentlig vil være stolte over, og som kan tilpasses fremtidens behov og ønsker.

Almene og private boliger i ”Skudehavnen”

Vi har netop vundet retten til at opføre 17.500 m² boliger i ”Skudehavnen” i Vejle i samarbejde med Casa. Beliggenheden mellem by og natur er ideel for byudviklingen, og den nære kobling til de maritime omgivelser har sat sit præg i farver og materialer.

Boligerne er en blanding af private og almene boliger, og vi har arbejdet indgående med skala, størrelse og mikset af boligerne, for at skabe den smeltedigel og forløse det potentiale, der ligger i området. Alle huse udføres som rækkehuse, men er inspireret af storbyernes byhuse med enkle teglstenskroppe og få men store facadeåbninger. Opbrud i materialer mellem nederste og øverste etager sikrer variation i udtrykket, og brugen af især træmaterialer er tilpasset miljøet.

Boligerne varierer mellem 85 m² og 150 m². og mange er i flere etager. Gaderne er toftede og husene forskudte for bedre at fange aftensolen fra vest, og for at give variation i planen for området.

Vi er stolte af projektet og glæder os til at komme i gang!

 

Ny direktør i KPF Arkitekter Aalborg

Det er en stor glæde for KPF Arkitekter at offentliggøre, at Jesper Brøndum tiltræder stillingen som direktør for KPF Arkitekters tegnestue i Aalborg d. 1. juni 2017.

Jesper er 48 år, bosiddende i Aalborg, og kommer fra en stilling som projektchef for Søren Enggaard A/S. Med sin omfattende erfaring fra byggebranchen skal Jesper sammen med sit hold af dygtige kolleger sikre, at KPF fastholder sin stærke position i det Nordjyske: De mange projekter og gode kunderelationer skal udvikles og udvides, og det store potentiale i regionen skal forløses.

Jesper Brøndum bliver KPF Arkitekters ansigt i Aalborg og daglig leder af tegnestuen, men indtræder ligeledes i KPF Arkitekters nationale ledergruppe, og skal herigennem bl.a. styrke samarbejdet med de kreative kræfter i resten af virksomheden, hvilket er en central del af KPF Arkitekter strategi.

I forbindelse med annonceringen, begrunder en glad adm. direktør i KPF Arkitekter Sine Juul Praastrup valget af Jesper Brøndum: ”Som indfødt Aalborgenser har Jesper en unik indsigt i, hvad der rører sig i det nordjyske. Vi har ønsket en profil, der både kan løfte et vigtigt kunde- og ledelsesansvar, har en stor faglig tyngde og kan flytte os fremad i et spændende marked. Med Jesper har vi fået dækket alt dette – og mere til. Han har et fantastisk drive, som vi kommer til at nyde godt af”.

KPF Arkitekter har i alt fire afdelinger fordelt på hhv. Viborg, Aalborg, Aarhus og København med tilsammen 115 ansatte.

 


 

For uddybende kommentarer kan adm. direktør i KPF Arkitekter Sine Juul Praastrup kontaktes på sjp@kpf.dk eller 2677 0460.

Vi er indstillet til RENOVER prisen!

… og dermed er vi er med i opløbet om at vinde prisen som Danmarks bedste renoveringsprojekt 2017 for vores renovering af Jacob Gade Kollegiet. Vinderen bliver kåret senere på året, men du kan allerede nu læse mere om vores renoveringsprojekt på renover.dk eller læse mere om projektet her på siden.

 

Jacob Gade kollegiet ligger i en fredet ejendom på Kronprinsessegade opført i 1804. Kollegiet / bofællesskabet beboes af studerende og udenlandske gæstestuderende ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Stilen er klassicistisk og beliggenheden med udsigt til Kongens Have er upåklagelig. Renoveringen indebærer bl.a. total istandsættelse af tag og facader, gennemgribende energioptimering, etablering af nye vådrumskerner, restaurering af alle bygningsdele og overflader, samt etableringen af et fælles musik-øverum. Arbejdet er udført af vores københavnske afdeling Erik Møller Arkitekter.

“En tømrerskole er selvfølgelig delvis træbyggeri”

KPF har vundet konkurrencen om en ny tømrerskole for Tradium i Randers, og når eleverne indtager de nye bygninger, bliver det med arbejdsmaterialerne helt tæt på: Facaden bliver med udvendig beklædning i ubehandlet lærketræ. Netop lærketræet vil med sin råhed give bygningen et karakteristisk og let genkendeligt udtryk og vil med tiden patinere sølvgråt.

Træ-materialerne er dog ikke kun i brug som rent æstetisk udtryk, da det også anvendes til funktionelle multivægge i værkstederne, hvor eleverne har private skabe, udstillingsmuligheder og siddepladser.

Skolen åbnes med tømrerafdelingen op mod sine omgivelser, og indenfor skaber glaspartier og åbne arealer en naturlig sammenhæng mellem klasselokaler, værksteder og andre arbejdsområder.

”Det etableres bl.a. et fælles torv, og det eksisterende studiemiljø både ude og inde opdateres, så det lever op til nutidens krav. Blandt andet bliver der også bygget en ny multibane til en lang række formål med bevægelse og motion for øje,” siger adm. direktør for Tradium Lars Michael Madsen. Målet er et ”opdateret studie- og undervisningsmiljø som lever op til nutidens unges krav om, at ikke bare funktionaliteten skal være i top, men også det æstetiske skal spille”.

Vi er utroligt glade for at vores visioner for Tradium nu kan føres ud i livet, og vi er allerede i gang med at omsætte ideer til virkelighed, så skolen kan stå klar til at tage imod eleverne d. 19. december i år.

Projektet udføres med PN Erhvervsbyg og Vognsen rådgivende ingeniører.

 

 

Læs mere om Tradium her

En fysisk manifestation af tryghed og nærvær

Senest udgave af Magasinet X-Klusiv bringer en artikel om et nyt boligkoncept med nærvær og tryghed som bærende værdier. Bag konceptet står Boligselskabet Skt. Jørgen, som arbejder eksplicit med koblingen mellem værdier og boligens udtryk.

Vi har i mange år haft et nært samarbejde med boligselskabet, og kan nikke genkendende til visionen. Boligerne, der er afbilledet i artiklen er ”Bakke Alle”, et KPF projekt på 16 boliger i dobbelthus i Aabyhøj, Aarhus.
I KPF Arkitekter ser vi det som en fornem opgave, at påvirke vores omgivelser i en positiv retning, og gøre vores indflydelse på samfundet gældende. Vi tror på, at bygninger er en fysisk manifestation af nogle dybere værdier, og at vi derigennem kan skabe en positiv ramme om menneskers liv. Derfor betyder det meget for os, når andre ligeledes fortæller om sådanne visioner.

Artiklen anbefales derfor som sund læsning for alle, og kan findes på s. 36 i online versionen her: X-Klusiv Viborg, Nr. 24

Ekspertise i alment byggeri har givet bonus i december

KPF Arkitekter har i mange år beskæftiget sig indgående med alment byggeri i hele landet. 2016 var ingen undtagelse, og året har budt på mange spændende projekter. Intet kan dog måle sig med udviklingen i december, hvor året blev afrundet med manér.

Først og fremmest startede vi måneden med at vinde konkurrencen om Generationernes Hus i Aarhus Ø. Et komplekst og nuanceret projekt med 304 almene boliger fordelt på familie, ungdoms, ældre, pleje og handicapboliger, en daginstitution, orangerier mv. alt sammen placeret i 8 sammenviklede byhuse beliggende helt ned til vandkanten. Det var en kæmpe konkurrence i tre faser, som kostede blod, sved og tårer for de involverede.

Kort tid efter fulgte det næste store projekt: Højstrupparken i Odense. Højstrupparken er opført i starten af 50’erne og er et perfekt eksempel på det smukke, murede byggeri fra denne tid. Efter en overvældende opbakning fra beboerne blev det vedtaget, at renoveringen startes i 2017 med ombygningen i de følgende år. Arbejdet på Højstrupparken har som så mange af vore projekter fungeret på tværs af vore geografiske afdelinger med forskellige fagligheder og specialer bragt i spil.

Som juleferien melder sin ankomst landede endnu en god nyhed; denne gang fra det midtjyske. Den 16. december kom vi med i Fællesbo Hernings fireårige rammeaftale, der bl.a. rummer totalrådgivning i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af flere kommende byggeprojekter for boligselskabet.

Alment boligbyggeri af høj klasse med fokus på funktionalitet og gode rammer om menneskets liv er en integreret del af KPFs daglige arbejde. Således er det med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at det også i de kommende år vil være en central del af vores hverdag.

Vinder konkurrencen om Generationernes Hus!

Et hold med JFP (totalentreprenør), KPF Arkitekter, RUM, Kragh & Berglund og SWECO skal nu tegne og projektere det 27.400 m² store projekt på Aarhus Ø med havnens nyeste boligprojekter som tætte naboer.

Bygherren, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening sætter med dette projekt nye standarder for institutions-/socialt boligbyggeri. Alle generationer bliver i dette byggeri nære naboer: Børn, unge, handicappede, ældre og familier, som kommer til at leve tæt sammen i et unikt byggeri med masser af muligheder for at mødes og lege sammen, give naboen en hånd med i hverdagen eller simpelthen bruge bygningens mangfoldige tilbud.

Arkitektonisk udspringer hovedgrebet af et stærkt fokus på skala: Bygningen fremstår opsplittet i 8 mindre bygninger, der som slanke tårne og med forskellige facadematerialer, aftegner en menneskelig skala i projektet til gavn for beboerne og bydelen.

Havnes særlige muligheder med kanalen og det barske klima har været med til at forme uderummene med fokus på sol, læ, udsigter og liv.

Teglskaller, skiffer, aluminium, glas og beton er bygningens karaktergivende materialer, som sikrer projektets fine skala og kan klare havnens klima.

Byggeriet skal stå færdigt ultimo 2019.

 

Læs mere om projektet her >

Download pressemeddelelse og billeder her >

Invitation til reception

Torsdag d. 8 december fejrer vi fremtidens forventninger og mange års tro tjeneste, når vi tager forskud på højtiderne og indbyder samarbejdspartnere, kolleger og venner af huset til fejring af Sine Juul Praastrup, Jesper Laursen og Flemming Nauntofte.

 

Læs mere her:

2016_11_17_reception_viborg_960x396_ekstra

God bevaring handler om at forstå husets personlighed

KALK magasin: “Når man restaurerer, skal man forstå husets historie og personlighed, så man kan ind­gå i dets videre udvikling. Sådan fortæller Marie Granholm, der er en af arkitekterne bag en omfattende restaurering af Kronprinsessegade 44 i lndre by i København …”

Læs hele artiklen her (side 44-45):

2016_11_24_kalk_kronprinsessegade_b568

Vinder: 40 unikke, DGNB-certificerede boliger ved Årslev!

Tirsdag eftermiddag endte i kram, smil og lykønskninger, da nyheden om konkurrencesejr på 40 DGNB-sølv certificerede boliger ved Årslev tikkede ind. Dermed er vi oppe på tre konkurrencesejre baseret i tegnestuen i Aarhus på under en uge!

Projektet er dog et solidt KPF-projekt, der har været bredt besat med kolleger fra både Viborg, Aalborg og Aarhus, og alt lige fra klima-certificerede specialister til landskabsarkitekter har været inde over processen. Vi er stolte over, at vores hold har frembragt et så flot resultat, og at de har trukket sejren hjem.

Husenes ydre er holdt enkelt, med små detaljer som udhæng og ovenlysvinduer, der giver bygningerne sit særpræg. Ydermere er de grønne tage i mos sedum et centralt grønt element i husene. Boligerne retter sig mod både ældre og unge, men med en klar overvægt af børnefamilier, der ønsker høj komfort kombineret med moderne materialer og social bebyggelse, hvor man kommer hinanden ved. De velbelyste boliger ligger i kanten mellem landsby og åbent land, og denne blanding af indtryk er et gennemgående tema.

Der skal i samme omgang lyde en stor tak til samarbejdspartnerne på projektet Hans Jørgensen & Søn, NIRAS og Miljøforum Fyn.

 

2016_09_28_40boliger_aarslev_01_b568

2016_09_28_40boliger_aarslev_02_b568

 

Aarhus går til weekend med hovedet holdt højt

Ugen er sluttet stærkt i Aarhus, hvor der på én dag tikkede to gode nyheder ind på tegnestuen:

Først lød det glade budskab, at vi i et skarpt felt er udvalgt til at ombygge flere tusinde samt tilbygge 2.000 nye kvadratmeter for Landbrugsmusset ved Gl. Estrup slot i Auning. En konkurrence vundet på et konkurrencedygtigt honorar og en projektorganisation, der med bygherrens ord ”dokumenterede de efterspurgte kompetencer meget tilfredsstillende, [og] viste en overbevisende faglig indsigt”. Opgaven omfatter alt fra indeklimatilpasning til moderniseringer og udstillingshaller, hvor flere bygningsafsnit er underlagt fredningsbestemmelser.

Just som den gode stemning spredtes, ankom næste budbringer med besked: Den gamle stadiongrund i Silkeborg skal have nyt liv, og det skal vi levere. Endnu en gang har konkurrencen været hård, men vores forslag om lyse lejligheder placeret i smukke omgivelser med park, træer og stisystemer trak sig sejrrigt ud. Boligerne opføres som fem punkthuse i fire og fem etager. De i alt 8.000 m² boliger bygges af Byggeselskabet Paulsen, der sammen med en investorkreds står bag projektet.

2016_09_23_2konk_vundet_aarhus_b568

 

Dermed afrundes en god uge for KPF Arkitekter, men i særdeleshed Aarhus, der allerede nu har åbnet vinskabet for at planlægge, hvordan frokosten skal udvides til en større fejring.

Helsingør Sundhedshus i OPP

Erik Møller Arkitekter og Alectia har vundet udbud om teknisk bestillerrådgivning om sundhedsfaglig indretning for Helsingør Sundhedshus i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) over de næste 4 år.

Opgaven blev vundet i skarp konkurrence med Bascon, C.F.Møller, Kuben Management og MOE.

Det nye sundhedshus skal danne rammerne for et bedre og mere effektivt samspil mellem Region Hovedstaden, Helsingør Kommune, praktiserende læger og speciallæger.

Sundhedshuset skal integrere og koble kommunale sundheds-, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud med regionale behandlingstilbud og tilbud fra almen praksis inden for rammer, der understøtter samarbejde om og med borgeren og patienten.

Vort tilbud er af bygherre bl.a. vurderet ved at  vort ”Organisationsdiagram- og beskrivelse er klar og viser en tydelig ansvarsfordeling, der er tilpasset det konkrete projekt” og at ”Nøglemedarbejderne samlet set besidder et fagligt højt niveau og erfaringer med gennemførelser af lignende opgaver med solid erfaring vedr. sundhedsfaglig indretning”.

Endvidere har bygherre lagt særlig vægt på, at tilbuddet har fokus på vor organisationsudvikling som en hjørnesten, at der tilbydes funktionsprogram og drejebog for organisatorisk udvikling samt brugerinddragelseskoncept og en gennemtænkt tidsplan.

Vi er oprigtigt begejstrede for opgaven, den tillid bygherre viser os og glæder os til processen.

Den nye Retsbygning i Svendborg er indviet

KPF Arkitekter har været arkitekter på den nye Retsbygning i Svendborg, der netop er blevet indviet på den skemalagte dato 1/9 2016. Stor tilfredshed fra repræsentanterne for Pension Danmark Ejendomme, Bygningsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, byen og brugerne afspejledes i de flotte taler holdt ved indvielsen.

Retspræsident Anni Højmark udtalte i forbindelse med åbningen:
”Vi glæder os over at skulle arbejde i en meget smuk bygning, der indeholder rigtig gode faciliteter for vores brugere, så vi nu kan skabe ‘Brugernes Tinghus’. Vi ser samtidig frem til endelig at få rettens personale samlet i én retsbygning, der skaber optimale rammer for vores arbejde.”

Retsbygningen ligger på toppen af Bregnegårdshaven og er med sit design og den karakteristiske brug af kobber let genkendelig. Udsigten ud over Svendborgsund er enestående! Der er bevidst arbejdet på at skabe et imødekommende hus, hvor samspillet mellem sikkerhed og funktion og åbenhed er vægtet højt.

Retten er opført i OPP og ca. 40 medarbejdere skal have daglig gang i bygningen.

 

2016_09_01_byret_svendborg_05_b568

2016_09_01_byret_svendborg_06_b568

2016_09_01_byret_svendborg_03_b568

Utraditionelt første spadestik taget fra båd i Gråsten

Tirsdag eftermiddag var der første spadestik for bofællesskabet Fjordbo for unge udviklingshæmmede. Danske Diakonhjem står for byggeriet, efter de blev kontaktet af en lokal forældregruppe. KPF assisterer som bygherrerådgivere.

Bofællesskabet får udsigt til Egernsundbroen og Flensborg Fjord fra en grund, der tidligere var udset til sommerhuse. Denne ændring er noget, der glæder naboerne: ”Det her er noget, vi kan leve med og hygge os med” udtaler en nabo til Jyske Vestkysten. Beliggenheden ned til vandet lod sig vise i den lidt atypiske seance for et første spadestik: En lille båd udstyret med repræsentanter fra aktørerne bag projektet samt et par spader og noget jord. Efter en lille tur rundt på havnen blev der kastet jord i vandet og projektet blev derved officielt skudt i gang.

Byggeriet forventes at være klart til indflytning november 2017.

 

KUNSTEN tildeles prisen ROS2016

KUNSTEN – Museum of Modern Art, Aalborg, tildeles i år prisen ROS2016.

Prisen tildeles KUNSTEN for den vellykkede restaurering af Alvar Aaltos fredede og ikoniske museumsbygning.

Tilgangen til prisen er at samarbejde, læring og samskabelse ligger til grund for at projekter lykkedes.

Vores andel i hæderen kommer fra vores københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter, der har været arkitekter på opgaven.

 

2016_08_30_kunsten_ros2016_b568_01

2016_08_30_kunsten_ros2016_b568_02

Læse mere om projektet her »

Ny administrerende direktør i KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har dags dato konstitueret Ph.D. Sine Juul Praastrup (f.1972) som administrerende direktør. Hun overtager dermed ansvaret for den daglige drift og virksomhedens 125 medarbejdere. Partner Sine Juul Praastrup har hidtil været medlem af KPF Arkitekters bestyrelse samt afdelingsleder i Viborg.

Med ansættelsen af Sine Juul Praastrup forankres en fortsættelse af den hidtidige positive udvikling, og der tages et tydeligt skridt for KPF Arkitekter, hvor det tværgående samarbejde og udvikling af organisationen er i centrum.

Bestyrelsesformand Lars Roholt er glad:
”Vi er meget tilfredse med at Sine har takket ja til posten som adm. direktør i KPF Arkitekter. Hun har med sin direkte facon og tillidsfulde ledelsesstil været et oplagt valg til at føre virksomheden videre. Sine skaber ejerskab og ansvar ude hos den enkelte medarbejder, og det er noget vores samarbejdspartnere er glade for. Hun har som daglig leder for både rutinerede fagledere såvel som nyuddannede talenter vist, at hun kan rumme de nuancer, der er i en virksomhed som vores. En direktør skal kunne tænke strategi ud over faggrupper og afdelingsbudgetter og kunne lede igennem høj som lav – det kan Sine”.

Lars Roholt fortsætter:
”Vi kan se et uforløst potentiale internt og i markedet, som vi nu skal arbejde videre på. Vi rummer alle dele af arkitektfagets nuancer, og her er Sine den perfekte kandidat til at binde os sammen på tværs af vores fire tegnestuer, så vi kan få endnu mere ud af hinanden. Samarbejde, helhedstænkning og ansvar kommer fra toppen af organisationen og siver nedad. Sine er den leder, der kan trække hele holdet med sig”.

Sine Juul Praastrup har en klar holdning til hvordan KPF Arkitekter skal drives videre fremad:
”Vi vil tænke helhedsorienteret omkring de opgaver vi løser sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil finde langsigtede løsninger, som er i tråd med kundens strategiske retning. Løsninger, der isoleret set håndterer den opgave kunden står med, men som samtidigt udfordrer kundens reelle behov og understøtter kundens strategiske retning. Der skal handling til og vi skal turde sammen med vores kunder.
Vi skal vedvarende spille kunderne stærkere og turde tage ansvar. KPF Arkitekter er inde i en udvikling, hvor vi har bevæget os fra mellemstor midtjysk virksomhed til en landsdækkende koncern. Men samarbejde kommer ikke af sig selv. Vi har et værdisæt, vi tror på, og det skal vores kunder kunne mærke hele tiden”.

 

Om KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har i dag 125 medarbejder fordelt på tegnestuer i København, Aalborg, Viborg og Aarhus. Blandt sine toneangivende projekter nævnes bl.a. Vestre Landsret i Viborg, Katrinebjerg Boliger i Aarhus, Godbanearealet samt Kunsten i Aalborg, restaureringer på Kronborg, Marmorkirken samt indretningen af Arla Foods Hovedkontor i Viby mv. KPF Arkitekter har de seneste år været i stor udvikling og med opkøb af Formsprog og Erik Møller Arkitekter i 2015 blev man en af de største danske arkitektvirksomheder.

Afgående Adm. Direktør Michael Reventlow-Mourier har valgt at søge nye udfordringer uden for koncernen, og fratræder stillingen i KPF Arkitekter efter en kort periode med overdragelse af opgaver og ansvar. KPF Arkitekter vil gerne udtrykke sin tak for de mange års samarbejde og ønske held og lykke fremover.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan følgende kontaktes:

Adm. Direktør Sine Juul Praastrup, sjp@kpf.dk, tlf.:+45 2677 0460
Bestyrelsesformand Lars Roholt, larsroholt@nironord.com, tlf.: +45 4025 7646

Glidende generationsskifte bringer konstruktør og jurist ind i KPF Arkitekters partnerkreds

KPF Arkitekter har ved udgangen af juni fået to nye partnere i den konstruktøruddannede Thomas Holm og juristen Bitten Munk Warmdahl. Begge er i forvejen ledende medarbejdere i virksomheden. Det er en glad og tilfreds partnergruppe, der inviterer de to nye ansigter ind i kredsen, og dermed fortsætter strategien om et glidende generationsskifte i partnerkredsen.

Administrerende direktør og partner Michael Reventlow-Mourier udtaler i forbindelse med indtrædelsen:
”Thomas og Bitten har begge vigtige positioner i virksomheden, og de har helt sikkert både det menneskelige og faglige format, der skal til, for at indtræde i partnerkredsen. Thomas Holm har været her i mange år, og kender KPF Arkitekter som få – han er opflasket på vores værdier og historie. Og er en kulturbærer. Bitten Munk Warmdahl har som direktør på vores københavnske tegnestue løftet en stor opgave og hun har med sin juridiske baggrund og fortid et anderledes greb om hverdagen og rådgivningen, og det hjælper os til hele tiden at gentænke og skærpe vores ydelser. Med de to som nye partnere fortsætter vi et godt samspil mellem erfarne og nye i partnerkredsen, der giver stabilitet i stedet for de store revolutionære omstillinger”.

Michael Reventlow-Mourier, der selv er uddannet Cand. Merc., tilføjer om den faglige sammensætning af partnerkredsen:
”Som tegnestue og arkitektvirksomhed styrker det vores kernefaglighed, at vi får nye inputs og bliver udfordret. Vi har behov for at kunne tænke ud over den smalle arkitektydelse og levere på en bredere pallet – her er en bred partnerkreds med til at sikre, at vi kan levere langt flere ydelser til kunderne end tidligere. Det er noget, vi mærker, bliver efterspurgt. Det giver god inspiration og bedre løsninger, at have mange fagligheder samlet – og dermed også en større omsætning og en bedre bundlinje”.

Thomas Holm, bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i Aalborg, nærmer sig trods sine beskedne alder på 35år allerede sit 13. år i KPF Arkitekter. Siden 2015 har han været tilknyttet som associeret partner og tager dermed nu det fulde skridt ind i partnerkredsen. De seneste år har Thomas været projektchef med base i KPF Arkitekters tegnestue i Aalborg. Her har han bl.a. arbejdet med bygherrerådgivning og projektledelse inden for et bredt udsnit af projekter og områder.

Bitten Munk Warmdahl tiltrådte i august 2015 direktørstillingen i KPF Arkitekters københavnske datterselskab, Erik Møller Arkitekter. Bitten har en fortid i COWI, og med en faglig baggrund som Cand.Jur. fra Københavns Universitet er hun specialist inden for bygherrerådgivning.

 

Restaureringsarkitekt med poesi, indlevelse og samarbejdsevner

Et skarpt hjørne bliver rundet i dag søndag d. 7/8, hvor vores egen Trine Neble, en af Danmarks fineste restaureringsarkitekter, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Hun er kendt og respekteret for sin følsomme sansning af bygninger, og for sin evne til at gennemføre restaurerings- og kulturarvprojekter af meget høj kvalitet. Trine har været en fast del af Erik Møller Arkitekter de sidste 25 år, og har fortsat sin daglige gang på tegnestuen i København. Som mangeårig partner er Trine en inspiration for sine omgivelser, og hun har igennem en imponerende karriere beskæftiget sig med flere betydningsfulde danske bygningsværker.
Fra de første dage i lære som praktisk arkitekt under genopbygningen af Christiansborg Slotskirke i 90’erne til restaurering af riddersalen på Rosenborg og Vartovs smukke kirkerum, som Trine selv regner for et af sine vigtigste arbejder. Ved siden af disse projekter har hun været tilknyttet Marmorkirken i mere end 20 år, i hvad der må betegnes som et fast og lykkeligt arbejdsforhold.

Fagligt er Trine optaget af den stille arkitektur, håndværket og den poesi og egenart, som kan ledes frem i stort set alle bygninger. Hun værdsætter det gode samarbejde og kendes som en venlig og imødekommende person – måske lige bortset fra når der opstår trængsel på cykelstierne, eller er kø i lufthavnen.
I 2015 fusionerede Erik Møller Arkitekter med KPF Arkitekter, hvor Trine Neble som partner i det nu landsdækkende firma arbejder for at videreføre kvaliteterne fra Erik Møller Arkitekter.
Trine Neble har i en periode varetaget hvervet som Kgl. Bygningsinspektør og siden 2011 været udpeget af kulturministeren som medlem af Det Særlige Bygningssyn.

Tegnestuen vil være vært om en større fejring af Trine i september.

KPF Arkitekter fester i Skanderborg med to sejre på en uge

Mens musikken brager ud under bøgetræerne på Smukfest har KPF Arkitekter fået ikke bare ét men to projekter hjem i Skanderborg kommune.

Vi får først æren af at være bygherrerådgivere på Fællesskabets Hus i Ry, hvor vi kom ud som vindere af et stærkt felt. Det tillagdes i betænkningen meget positiv værdi, at vores forslag viser entydige og enkle kontaktflader, gennemsigtighed og overskuelighed samt at vi leverer en skarp pris.
Fællesskabets hus skal danne ramme om tidssvarende plejeboliger med gode faciliteter for brugerne og et godt arbejdsmiljø for personalet. Centret skal være en aktiv spiller i byen, der med sin fantastiske placering midt i søhøjlandet rummer masser af liv, naturoplevelser og udvikling.

I selve Skanderborg by skal vi for Skanderborg Andelsboligforening bygge en håndfuld (eller to) ungdomsboliger. Byggeriet skal rumme både store og små lejligheder og vil med sin beliggenhed tæt ved banegården være oplagte boliger for unge med hverdag i Skanderborg og Aarhus. Vi er utroligt glade for at fortsætte vores gode samarbejde med SAB, og har fået positiv feedback for vores valg brug af naturmaterialer og et simpelt udtryk, der læner sig op ad den klassiske KPF-stil. ”

Samarbejde med kinesisk millionkommune på plads

Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og KPF Arkitekter har gennem langvarig kontakt til den kinesiske millionby Chongqing fået en samarbejdsaftale på plads. Det åbner op for eksport af dansk viden og danske produkter til kommunens 32 mio. indbyggere.

Torsdag d. 23. juni modtog borgmester i Viborg Torsten Nielsen en delegation fra Chongqing kommune. De underskrev som en del af besøget en samarbejdsaftale mellem danske og kinesiske plejecentre, hvor det kommende plejecenter Baneby i Viborg skal være inspirationskilde.

Samarbejdet er den foreløbige kulmination på en langvarig kontakt mellem Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og KPF Arkitekter fra dansk side og Chongqing kommune i Kina.

Tålmodighed og gensidig respekt har dannet basis for aftalen, og der er store forventninger til fremtidig eksport til den kinesiske storby. På tegnebrættet er allerede et kinesisk plejecenter, der er udpeget til at være model for yderligere plejecentre i området. Flere af vore arkitekter har været i Kina og har gennem workshops og møder introduceret danske principper for ældrepleje til de kinesiske repræsentanter.

KPF Arkitekter er meget stolte af at være en del af projektet og vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med både danske og kinesiske partnere.

For yderligere kommentarer om samarbejdet henviser vi til Viborg kommunes pressemeddelelse af 15/06/2016.

 

2016_06_27_pressemeddelelse_chongqing_samarbejde_b568

 

TOPKARAKTER i ‘Arkitektur og Funktionalitet’ giver sejr

”Yderst fornuftigt veldisponeret og indfrier overbevisende udbuddets ønsker med indretning på en funktionel bolig med god tilgængelighed og fleksibilitet”. Sådan lyder det i bedømmelsesrapporten i den netop overståede konkurrence om opførsel af boliger for Boligselskabet Viborg på Sjællandsgade 3-5 i Viborg.

Der lægges i bedømmelsesrapporten vægt på, at vi har formået at ramme den eksisterende kontekst for byggeriet med et ”opdateret og tidssvarende arkitektonisk udtryk” ligesom boligernes fleksibilitet og gennemtænkte indretning går igen.

Vi har i projektet fokuseret meget på lysindfald i lejlighederne, privatliv og hverdagen i boligerne. Det har bl.a. sikret flere forskellige indretningsmuligheder efter brugeren og bygherrens ønsker, gennemgående træk fra lejlighed til lejlighed og mulighed for at tilpasse boligerne til kørestolsbrugere såvel som børnefamilier.

Fokus på denne kombination af arkitektur og funktionalitet viste sig at falde i dommernes smag, og vi er utroligt glade for at få lov at arbejde videre med den konkrete udførsel af boligerne.

Nomineret til Østjyllands Bedste Praktikvirksomhed 2015

Vi er utroligt stolte over at være blandt de nominerede til Østjyllands bedste praktikvirksomhed 2015. Indstillinger til prisen kommer fra nuværende og/eller tidligere praktikanter.

Prisen uddeles af Studenterhuset og Aarhus kommune og juryen består af Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard samt repræsentanter fra bl.a. Danske Bank, Cabi, Pressalit og Creuna.

Vinderen annonceres d. 16/3 kl.16:30 i Studenterhus Aarhus.

Halden Fængsel skal på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016

”Vi er meget stolte over at kunne vise Halden Fængsel frem på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016, og ser frem til at deltage i åbningen af den store begivenhed i maj måned.

Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 bliver et øjebliksbillede af ny humanisme i dansk arkitektur.

De to kuratorer, Boris Brorman og Kristoffer Weiss ønsker at skabe et wunderkammer af arkitektoniske prototyper, som viser, hvordan danske arkitekter og byplanlæggere arbejder med at skabe en human arkitektur, der påvirker menneskers adfærd og stræber efter at tjene fællesskabet” udtaler partner Rikke Hansen.

 

Læs mere om Halden Fængsel her »

Læs mere om Biennalen her » 

Vinder milliardprojekt i Malmø

KPF Arkitekter har netop vundet en af sine hidtil største opgaver. Som underrådgiver til svenske White Arkitekter skal det danske arkitektfirma være med til at tegne Malmøs ny sygehus.

KPF Arkitekter, der netop er blevet lagt sammen med Erik Møller Arkitekter i København, har sammen med det store svenske arkitektfirma White Arkitekter vundet opgaven med at tegne Malmøs nye sygehus. Opgaven omfatter et byggeri på ca. 70.000 kvadratmeter sygehus i det centrale Malmø, og anlægsprisen forventes at beløbe sig til mere end 2 milliarder kroner. Alene arkitektudbuddet forventes at involvere op mod 100 arkitekter:

– Det er en meget stor opgave, vi her har vundet – måske endda den største nogensinde, siger en tilfreds adm. direktør og partner Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter.

KPF Arkitekter valgte for halvandet år siden at samle sine kompetencer inden for sygehuse og sundhed i en ny afdeling, og denne strategiske satsning har allerede båret frugt i form af flere større opgaver. Leder af afdelingen, arkitekt Jørn Held har tidligere – til stor tilfredshed for Region Skåne – stået for at tegne og projektere en del af Malmøs nuværende sygehus, og netop KPF og Erik Møller Arkitekters evne til at tænke nybyggeri, kulturarv og transformation sammen var årsagen til, at White Arkitekter bød det danske arkitektfirma inden for i konkurrencen. I alt ni arkitektfirmaer var med i kampen om opgaven – heraf afgav seks tilbud:

– Ved et udbud som dette er der tre overordnede parametre i spil: Kompetencer, proces og timepris. Vi scorede klart højest på de to første, mens vi lå i midterfeltet på prisen, og det var altså nok til at blive nr. 1, fortsætter Michael Reventlow-Mourier.

Region Skåne har ambitioner om at bygge et universitetssygehus i verdensklasse. Sygehuset, der har fælles ledelse med universitetssygehuset i Lund kun 20 kilometer derfra, bliver Sveriges 3. største, og den sydsvenske region investerer i alt seks milliarder svenske kroner over de kommende år.

Det nuværende universitetshospital er beliggende centralt i Malmø, og det er ligeledes på denne grund, at det nye sygehus skal placeres i sammenhæng med det eksisterende byggeri og resten af centrum:

– Det er en helt speciel opgave at skulle placere et så stort byggeri i et område, hvor der i forvejen er relativt tæt bebygget, blandt andet med fredede og bevaringsværdige bygninger. Det ser vi som en spændende udfordring, og det er jo netop også en af grundene til, at vi er blevet valgt, forklarer Jørn Held.

KPF Arkitekter har afdelinger i Viborg, Aalborg og Aarhus og med sammenlægningen med Erik Møller Arkitekter nu også i København. Det nye ben i Øresundsregionen kommer meget kærkomment forud for det forestående projekt:

– Det er en stor fordel, at vi kan samle en stor del af arbejdet på vores kontor i København, hvor afstanden til byggepladsen bliver under 50 kilometer, pointerer han videre.

KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter bliver en central del af projektets ledelse, og allerede nu indledes de første faser i tæt samarbejde med White Arkitekter.

– Første fase bliver at lave en perspektivplan for hele området. Derefter skal vi kigge på det samlede byggeprogram og opbygge standarder og best practice til de enkelte sygehus-afdelinger. Først derefter påbegyndes det egentlige tegnearbejde og byggeri, slutter Jørn Held.

TILBAGE TIL TOP