DK

“En tømrerskole er selvfølgelig delvis træbyggeri”

KPF har vundet konkurrencen om en ny tømrerskole for Tradium i Randers, og når eleverne indtager de nye bygninger, bliver det med arbejdsmaterialerne helt tæt på: Facaden bliver med udvendig beklædning i ubehandlet lærketræ. Netop lærketræet vil med sin råhed give bygningen et karakteristisk og let genkendeligt udtryk og vil med tiden patinere sølvgråt.

Træ-materialerne er dog ikke kun i brug som rent æstetisk udtryk, da det også anvendes til funktionelle multivægge i værkstederne, hvor eleverne har private skabe, udstillingsmuligheder og siddepladser.

Skolen åbnes med tømrerafdelingen op mod sine omgivelser, og indenfor skaber glaspartier og åbne arealer en naturlig sammenhæng mellem klasselokaler, værksteder og andre arbejdsområder.

”Det etableres bl.a. et fælles torv, og det eksisterende studiemiljø både ude og inde opdateres, så det lever op til nutidens krav. Blandt andet bliver der også bygget en ny multibane til en lang række formål med bevægelse og motion for øje,” siger adm. direktør for Tradium Lars Michael Madsen. Målet er et ”opdateret studie- og undervisningsmiljø som lever op til nutidens unges krav om, at ikke bare funktionaliteten skal være i top, men også det æstetiske skal spille”.

Vi er utroligt glade for at vores visioner for Tradium nu kan føres ud i livet, og vi er allerede i gang med at omsætte ideer til virkelighed, så skolen kan stå klar til at tage imod eleverne d. 19. december i år.

Projektet udføres med PN Erhvervsbyg og Vognsen rådgivende ingeniører.

 

 

Læs mere om Tradium her

En fysisk manifestation af tryghed og nærvær

Senest udgave af Magasinet X-Klusiv bringer en artikel om et nyt boligkoncept med nærvær og tryghed som bærende værdier. Bag konceptet står Boligselskabet Skt. Jørgen, som arbejder eksplicit med koblingen mellem værdier og boligens udtryk.

Vi har i mange år haft et nært samarbejde med boligselskabet, og kan nikke genkendende til visionen. Boligerne, der er afbilledet i artiklen er ”Bakke Alle”, et KPF projekt på 16 boliger i dobbelthus i Aabyhøj, Aarhus.
I KPF Arkitekter ser vi det som en fornem opgave, at påvirke vores omgivelser i en positiv retning, og gøre vores indflydelse på samfundet gældende. Vi tror på, at bygninger er en fysisk manifestation af nogle dybere værdier, og at vi derigennem kan skabe en positiv ramme om menneskers liv. Derfor betyder det meget for os, når andre ligeledes fortæller om sådanne visioner.

Artiklen anbefales derfor som sund læsning for alle, og kan findes på s. 36 i online versionen her: X-Klusiv Viborg, Nr. 24

Udskiftning i partnerkredsen

KPF Arkitekter gennemfører nu en udskiftning i partnerkredsen, da partnerne Jan Krogh, Harry Christopher Riekehr og Thomas Holm har valgt at søge nye udfordringer.

De udtrædende partnere fortsætter på projekterne i en vis grad, mens overdragelsen af ansvaret sker løbende i den kommende tid. Ledelsesansvaret på KPFs kontor i Aalborg er overdraget til en midlertidig ledelse, indtil en ny afdelingsledelse er på plads.

KPF Arkitekter vil fremover have 8 partnere.

Spørgsmål om projekter eller lign. kan rettes til adm. direktør Sine Juul Praastrup på sjp@kpf.dk eller tlf. 2677 0460.

Ekspertise i alment byggeri har givet bonus i december

KPF Arkitekter har i mange år beskæftiget sig indgående med alment byggeri i hele landet. 2016 var ingen undtagelse, og året har budt på mange spændende projekter. Intet kan dog måle sig med udviklingen i december, hvor året blev afrundet med manér.

Først og fremmest startede vi måneden med at vinde konkurrencen om Generationernes Hus i Aarhus Ø. Et komplekst og nuanceret projekt med 304 almene boliger fordelt på familie, ungdoms, ældre, pleje og handicapboliger, en daginstitution, orangerier mv. alt sammen placeret i 8 sammenviklede byhuse beliggende helt ned til vandkanten. Det var en kæmpe konkurrence i tre faser, som kostede blod, sved og tårer for de involverede.

Kort tid efter fulgte det næste store projekt: Højstrupparken i Odense. Højstrupparken er opført i starten af 50’erne og er et perfekt eksempel på det smukke, murede byggeri fra denne tid. Efter en overvældende opbakning fra beboerne blev det vedtaget, at renoveringen startes i 2017 med ombygningen i de følgende år. Arbejdet på Højstrupparken har som så mange af vore projekter fungeret på tværs af vore geografiske afdelinger med forskellige fagligheder og specialer bragt i spil.

Som juleferien melder sin ankomst landede endnu en god nyhed; denne gang fra det midtjyske. Den 16. december kom vi med i Fællesbo Hernings fireårige rammeaftale, der bl.a. rummer totalrådgivning i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af flere kommende byggeprojekter for boligselskabet.

Alment boligbyggeri af høj klasse med fokus på funktionalitet og gode rammer om menneskets liv er en integreret del af KPFs daglige arbejde. Således er det med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at det også i de kommende år vil være en central del af vores hverdag.

Vinder konkurrencen om Generationernes Hus!

Et hold med JFP (totalentreprenør), KPF Arkitekter, RUM, Kragh & Berglund og SWECO skal nu tegne og projektere det 27.400 m² store projekt på Aarhus Ø med havnens nyeste boligprojekter som tætte naboer.

Bygherren, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening sætter med dette projekt nye standarder for institutions-/socialt boligbyggeri. Alle generationer bliver i dette byggeri nære naboer: Børn, unge, handicappede, ældre og familier, som kommer til at leve tæt sammen i et unikt byggeri med masser af muligheder for at mødes og lege sammen, give naboen en hånd med i hverdagen eller simpelthen bruge bygningens mangfoldige tilbud.

Arkitektonisk udspringer hovedgrebet af et stærkt fokus på skala: Bygningen fremstår opsplittet i 8 mindre bygninger, der som slanke tårne og med forskellige facadematerialer, aftegner en menneskelig skala i projektet til gavn for beboerne og bydelen.

Havnes særlige muligheder med kanalen og det barske klima har været med til at forme uderummene med fokus på sol, læ, udsigter og liv.

Teglskaller, skiffer, aluminium, glas og beton er bygningens karaktergivende materialer, som sikrer projektets fine skala og kan klare havnens klima.

Byggeriet skal stå færdigt ultimo 2019.

 

Læs mere om projektet her >

Download pressemeddelelse og billeder her >

Invitation til reception

Torsdag d. 8 december fejrer vi fremtidens forventninger og mange års tro tjeneste, når vi tager forskud på højtiderne og indbyder samarbejdspartnere, kolleger og venner af huset til fejring af Sine Juul Praastrup, Jesper Laursen og Flemming Nauntofte.

 

Læs mere her:

2016_11_17_reception_viborg_960x396_ekstra

God bevaring handler om at forstå husets personlighed

KALK magasin: “Når man restaurerer, skal man forstå husets historie og personlighed, så man kan ind­gå i dets videre udvikling. Sådan fortæller Marie Granholm, der er en af arkitekterne bag en omfattende restaurering af Kronprinsessegade 44 i lndre by i København …”

Læs hele artiklen her (side 44-45):

2016_11_24_kalk_kronprinsessegade_b568

Vinder: 40 unikke, DGNB-certificerede boliger ved Årslev!

Tirsdag eftermiddag endte i kram, smil og lykønskninger, da nyheden om konkurrencesejr på 40 DGNB-sølv certificerede boliger ved Årslev tikkede ind. Dermed er vi oppe på tre konkurrencesejre baseret i tegnestuen i Aarhus på under en uge!

Projektet er dog et solidt KPF-projekt, der har været bredt besat med kolleger fra både Viborg, Aalborg og Aarhus, og alt lige fra klima-certificerede specialister til landskabsarkitekter har været inde over processen. Vi er stolte over, at vores hold har frembragt et så flot resultat, og at de har trukket sejren hjem.

Husenes ydre er holdt enkelt, med små detaljer som udhæng og ovenlysvinduer, der giver bygningerne sit særpræg. Ydermere er de grønne tage i mos sedum et centralt grønt element i husene. Boligerne retter sig mod både ældre og unge, men med en klar overvægt af børnefamilier, der ønsker høj komfort kombineret med moderne materialer og social bebyggelse, hvor man kommer hinanden ved. De velbelyste boliger ligger i kanten mellem landsby og åbent land, og denne blanding af indtryk er et gennemgående tema.

Der skal i samme omgang lyde en stor tak til samarbejdspartnerne på projektet Hans Jørgensen & Søn, NIRAS og Miljøforum Fyn.

 

2016_09_28_40boliger_aarslev_01_b568

2016_09_28_40boliger_aarslev_02_b568

 

Aarhus går til weekend med hovedet holdt højt

Ugen er sluttet stærkt i Aarhus, hvor der på én dag tikkede to gode nyheder ind på tegnestuen:

Først lød det glade budskab, at vi i et skarpt felt er udvalgt til at ombygge flere tusinde samt tilbygge 2.000 nye kvadratmeter for Landbrugsmusset ved Gl. Estrup slot i Auning. En konkurrence vundet på et konkurrencedygtigt honorar og en projektorganisation, der med bygherrens ord ”dokumenterede de efterspurgte kompetencer meget tilfredsstillende, [og] viste en overbevisende faglig indsigt”. Opgaven omfatter alt fra indeklimatilpasning til moderniseringer og udstillingshaller, hvor flere bygningsafsnit er underlagt fredningsbestemmelser.

Just som den gode stemning spredtes, ankom næste budbringer med besked: Den gamle stadiongrund i Silkeborg skal have nyt liv, og det skal vi levere. Endnu en gang har konkurrencen været hård, men vores forslag om lyse lejligheder placeret i smukke omgivelser med park, træer og stisystemer trak sig sejrrigt ud. Boligerne opføres som fem punkthuse i fire og fem etager. De i alt 8.000 m² boliger bygges af Byggeselskabet Paulsen, der sammen med en investorkreds står bag projektet.

2016_09_23_2konk_vundet_aarhus_b568

 

Dermed afrundes en god uge for KPF Arkitekter, men i særdeleshed Aarhus, der allerede nu har åbnet vinskabet for at planlægge, hvordan frokosten skal udvides til en større fejring.

Helsingør Sundhedshus i OPP

Erik Møller Arkitekter og Alectia har vundet udbud om teknisk bestillerrådgivning om sundhedsfaglig indretning for Helsingør Sundhedshus i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) over de næste 4 år.

Opgaven blev vundet i skarp konkurrence med Bascon, C.F.Møller, Kuben Management og MOE.

Det nye sundhedshus skal danne rammerne for et bedre og mere effektivt samspil mellem Region Hovedstaden, Helsingør Kommune, praktiserende læger og speciallæger.

Sundhedshuset skal integrere og koble kommunale sundheds-, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud med regionale behandlingstilbud og tilbud fra almen praksis inden for rammer, der understøtter samarbejde om og med borgeren og patienten.

Vort tilbud er af bygherre bl.a. vurderet ved at  vort ”Organisationsdiagram- og beskrivelse er klar og viser en tydelig ansvarsfordeling, der er tilpasset det konkrete projekt” og at ”Nøglemedarbejderne samlet set besidder et fagligt højt niveau og erfaringer med gennemførelser af lignende opgaver med solid erfaring vedr. sundhedsfaglig indretning”.

Endvidere har bygherre lagt særlig vægt på, at tilbuddet har fokus på vor organisationsudvikling som en hjørnesten, at der tilbydes funktionsprogram og drejebog for organisatorisk udvikling samt brugerinddragelseskoncept og en gennemtænkt tidsplan.

Vi er oprigtigt begejstrede for opgaven, den tillid bygherre viser os og glæder os til processen.

KPF Arkitekter får nye afdelingsledere i Aalborg og Viborg

To af KPF Arkitekters fire tegnestuer har i september fået nye ledere. Det drejer sig om Aalborg, hvor partner Thomas Holm er konstitueret som ny leder, mens Viborg-tegnestuen har fået Arkitekt MAA Jesper Laursen som afdelingsleder. Begge er rekrutteret internt og har 10 år i firmaet bag sig. Dette til trods er de begge kun midt i 30’erne.

Bygningskonstruktøren Thomas Holm indtrådte tidligere på året i partnerkredsen, og har i mange år været en bærende del af tegnestuen i Aalborg. Konstitueringen af Thomas Holm, er i tråd med firmaets strategi og beslutning om, at de to resterende Aalborgbaserede partnere Arkitekt MAA Jan Krogh og Arkitekt MAA Harry Christopher Riekehr, fremadrettet skal have øget fokus på et markedsmæssige udviklingspotentiale, samt øget faglig udvikling af medarbejdere og projekter. De har begge tidligere har varetaget ledelsen i fællesskab.

Jesper Laursen har som bygherrerådgiver løftet flere store projekter og senest været en del af KPF Arkitekters delegation i Kina. Her har han været med til at åbne døren på det kinesiske sundheds- og plejemarked i Chongqing. Rokaden kommer efter den tidligere afdelingsleder i Viborg, Sine Juul Praastrup, blev konstitueret som ny administrerende direktør i virksomheden i august.

Den nye Retsbygning i Svendborg er indviet

KPF Arkitekter har været arkitekter på den nye Retsbygning i Svendborg, der netop er blevet indviet på den skemalagte dato 1/9 2016. Stor tilfredshed fra repræsentanterne for Pension Danmark Ejendomme, Bygningsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, byen og brugerne afspejledes i de flotte taler holdt ved indvielsen.

Retspræsident Anni Højmark udtalte i forbindelse med åbningen:
”Vi glæder os over at skulle arbejde i en meget smuk bygning, der indeholder rigtig gode faciliteter for vores brugere, så vi nu kan skabe ‘Brugernes Tinghus’. Vi ser samtidig frem til endelig at få rettens personale samlet i én retsbygning, der skaber optimale rammer for vores arbejde.”

Retsbygningen ligger på toppen af Bregnegårdshaven og er med sit design og den karakteristiske brug af kobber let genkendelig. Udsigten ud over Svendborgsund er enestående! Der er bevidst arbejdet på at skabe et imødekommende hus, hvor samspillet mellem sikkerhed og funktion og åbenhed er vægtet højt.

Retten er opført i OPP og ca. 40 medarbejdere skal have daglig gang i bygningen.

 

2016_09_01_byret_svendborg_05_b568

2016_09_01_byret_svendborg_06_b568

2016_09_01_byret_svendborg_03_b568

Utraditionelt første spadestik taget fra båd i Gråsten

Tirsdag eftermiddag var der første spadestik for bofællesskabet Fjordbo for unge udviklingshæmmede. Danske Diakonhjem står for byggeriet, efter de blev kontaktet af en lokal forældregruppe. KPF assisterer som bygherrerådgivere.

Bofællesskabet får udsigt til Egernsundbroen og Flensborg Fjord fra en grund, der tidligere var udset til sommerhuse. Denne ændring er noget, der glæder naboerne: ”Det her er noget, vi kan leve med og hygge os med” udtaler en nabo til Jyske Vestkysten. Beliggenheden ned til vandet lod sig vise i den lidt atypiske seance for et første spadestik: En lille båd udstyret med repræsentanter fra aktørerne bag projektet samt et par spader og noget jord. Efter en lille tur rundt på havnen blev der kastet jord i vandet og projektet blev derved officielt skudt i gang.

Byggeriet forventes at være klart til indflytning november 2017.

 

KUNSTEN tildeles prisen ROS2016

KUNSTEN – Museum of Modern Art, Aalborg, tildeles i år prisen ROS2016.

Prisen tildeles KUNSTEN for den vellykkede restaurering af Alvar Aaltos fredede og ikoniske museumsbygning.

Tilgangen til prisen er at samarbejde, læring og samskabelse ligger til grund for at projekter lykkedes.

Vores andel i hæderen kommer fra vores københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter, der har været arkitekter på opgaven.

 

2016_08_30_kunsten_ros2016_b568_01

2016_08_30_kunsten_ros2016_b568_02

Læse mere om projektet her »

INVITATION: 60 års fødselsdag og udnævnelse af ny partner!

Vi har noget at fejre! Derfor finder vi de gode sager frem, når vi ønsker Trine Neble tillykke med de 60 år og Bitten Munk Warmdahl med indtræden i partnerkredsen.

Fejringen løber af stablen fredag d. 16. september fra kl. 15.00

Tegnestuen er vært for ikke blot mad og drikke men også åndelig føde i form af både musikalske og oratoriske indslag.

Du finder os på Flæsketorvet 75 i den Hvide Kødby, 1711 København V.

 

2016_08_23_invitation_60_partner_b568

Ny administrerende direktør i KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har dags dato konstitueret Ph.D. Sine Juul Praastrup (f.1972) som administrerende direktør. Hun overtager dermed ansvaret for den daglige drift og virksomhedens 125 medarbejdere. Partner Sine Juul Praastrup har hidtil været medlem af KPF Arkitekters bestyrelse samt afdelingsleder i Viborg.

Med ansættelsen af Sine Juul Praastrup forankres en fortsættelse af den hidtidige positive udvikling, og der tages et tydeligt skridt for KPF Arkitekter, hvor det tværgående samarbejde og udvikling af organisationen er i centrum.

Bestyrelsesformand Lars Roholt er glad:
”Vi er meget tilfredse med at Sine har takket ja til posten som adm. direktør i KPF Arkitekter. Hun har med sin direkte facon og tillidsfulde ledelsesstil været et oplagt valg til at føre virksomheden videre. Sine skaber ejerskab og ansvar ude hos den enkelte medarbejder, og det er noget vores samarbejdspartnere er glade for. Hun har som daglig leder for både rutinerede fagledere såvel som nyuddannede talenter vist, at hun kan rumme de nuancer, der er i en virksomhed som vores. En direktør skal kunne tænke strategi ud over faggrupper og afdelingsbudgetter og kunne lede igennem høj som lav – det kan Sine”.

Lars Roholt fortsætter:
”Vi kan se et uforløst potentiale internt og i markedet, som vi nu skal arbejde videre på. Vi rummer alle dele af arkitektfagets nuancer, og her er Sine den perfekte kandidat til at binde os sammen på tværs af vores fire tegnestuer, så vi kan få endnu mere ud af hinanden. Samarbejde, helhedstænkning og ansvar kommer fra toppen af organisationen og siver nedad. Sine er den leder, der kan trække hele holdet med sig”.

Sine Juul Praastrup har en klar holdning til hvordan KPF Arkitekter skal drives videre fremad:
”Vi vil tænke helhedsorienteret omkring de opgaver vi løser sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil finde langsigtede løsninger, som er i tråd med kundens strategiske retning. Løsninger, der isoleret set håndterer den opgave kunden står med, men som samtidigt udfordrer kundens reelle behov og understøtter kundens strategiske retning. Der skal handling til og vi skal turde sammen med vores kunder.
Vi skal vedvarende spille kunderne stærkere og turde tage ansvar. KPF Arkitekter er inde i en udvikling, hvor vi har bevæget os fra mellemstor midtjysk virksomhed til en landsdækkende koncern. Men samarbejde kommer ikke af sig selv. Vi har et værdisæt, vi tror på, og det skal vores kunder kunne mærke hele tiden”.

 

Om KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har i dag 125 medarbejder fordelt på tegnestuer i København, Aalborg, Viborg og Aarhus. Blandt sine toneangivende projekter nævnes bl.a. Vestre Landsret i Viborg, Katrinebjerg Boliger i Aarhus, Godbanearealet samt Kunsten i Aalborg, restaureringer på Kronborg, Marmorkirken samt indretningen af Arla Foods Hovedkontor i Viby mv. KPF Arkitekter har de seneste år været i stor udvikling og med opkøb af Formsprog og Erik Møller Arkitekter i 2015 blev man en af de største danske arkitektvirksomheder.

Afgående Adm. Direktør Michael Reventlow-Mourier har valgt at søge nye udfordringer uden for koncernen, og fratræder stillingen i KPF Arkitekter efter en kort periode med overdragelse af opgaver og ansvar. KPF Arkitekter vil gerne udtrykke sin tak for de mange års samarbejde og ønske held og lykke fremover.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan følgende kontaktes:

Adm. Direktør Sine Juul Praastrup, sjp@kpf.dk, tlf.:+45 2677 0460
Bestyrelsesformand Lars Roholt, larsroholt@nironord.com, tlf.: +45 4025 7646

Glidende generationsskifte bringer konstruktør og jurist ind i KPF Arkitekters partnerkreds

KPF Arkitekter har ved udgangen af juni fået to nye partnere i den konstruktøruddannede Thomas Holm og juristen Bitten Munk Warmdahl. Begge er i forvejen ledende medarbejdere i virksomheden. Det er en glad og tilfreds partnergruppe, der inviterer de to nye ansigter ind i kredsen, og dermed fortsætter strategien om et glidende generationsskifte i partnerkredsen.

Administrerende direktør og partner Michael Reventlow-Mourier udtaler i forbindelse med indtrædelsen:
”Thomas og Bitten har begge vigtige positioner i virksomheden, og de har helt sikkert både det menneskelige og faglige format, der skal til, for at indtræde i partnerkredsen. Thomas Holm har været her i mange år, og kender KPF Arkitekter som få – han er opflasket på vores værdier og historie. Og er en kulturbærer. Bitten Munk Warmdahl har som direktør på vores københavnske tegnestue løftet en stor opgave og hun har med sin juridiske baggrund og fortid et anderledes greb om hverdagen og rådgivningen, og det hjælper os til hele tiden at gentænke og skærpe vores ydelser. Med de to som nye partnere fortsætter vi et godt samspil mellem erfarne og nye i partnerkredsen, der giver stabilitet i stedet for de store revolutionære omstillinger”.

Michael Reventlow-Mourier, der selv er uddannet Cand. Merc., tilføjer om den faglige sammensætning af partnerkredsen:
”Som tegnestue og arkitektvirksomhed styrker det vores kernefaglighed, at vi får nye inputs og bliver udfordret. Vi har behov for at kunne tænke ud over den smalle arkitektydelse og levere på en bredere pallet – her er en bred partnerkreds med til at sikre, at vi kan levere langt flere ydelser til kunderne end tidligere. Det er noget, vi mærker, bliver efterspurgt. Det giver god inspiration og bedre løsninger, at have mange fagligheder samlet – og dermed også en større omsætning og en bedre bundlinje”.

Thomas Holm, bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i Aalborg, nærmer sig trods sine beskedne alder på 35år allerede sit 13. år i KPF Arkitekter. Siden 2015 har han været tilknyttet som associeret partner og tager dermed nu det fulde skridt ind i partnerkredsen. De seneste år har Thomas været projektchef med base i KPF Arkitekters tegnestue i Aalborg. Her har han bl.a. arbejdet med bygherrerådgivning og projektledelse inden for et bredt udsnit af projekter og områder.

Bitten Munk Warmdahl tiltrådte i august 2015 direktørstillingen i KPF Arkitekters københavnske datterselskab, Erik Møller Arkitekter. Bitten har en fortid i COWI, og med en faglig baggrund som Cand.Jur. fra Københavns Universitet er hun specialist inden for bygherrerådgivning.

 

Restaureringsarkitekt med poesi, indlevelse og samarbejdsevner

Et skarpt hjørne bliver rundet i dag søndag d. 7/8, hvor vores egen Trine Neble, en af Danmarks fineste restaureringsarkitekter, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Hun er kendt og respekteret for sin følsomme sansning af bygninger, og for sin evne til at gennemføre restaurerings- og kulturarvprojekter af meget høj kvalitet. Trine har været en fast del af Erik Møller Arkitekter de sidste 25 år, og har fortsat sin daglige gang på tegnestuen i København. Som mangeårig partner er Trine en inspiration for sine omgivelser, og hun har igennem en imponerende karriere beskæftiget sig med flere betydningsfulde danske bygningsværker.
Fra de første dage i lære som praktisk arkitekt under genopbygningen af Christiansborg Slotskirke i 90’erne til restaurering af riddersalen på Rosenborg og Vartovs smukke kirkerum, som Trine selv regner for et af sine vigtigste arbejder. Ved siden af disse projekter har hun været tilknyttet Marmorkirken i mere end 20 år, i hvad der må betegnes som et fast og lykkeligt arbejdsforhold.

Fagligt er Trine optaget af den stille arkitektur, håndværket og den poesi og egenart, som kan ledes frem i stort set alle bygninger. Hun værdsætter det gode samarbejde og kendes som en venlig og imødekommende person – måske lige bortset fra når der opstår trængsel på cykelstierne, eller er kø i lufthavnen.
I 2015 fusionerede Erik Møller Arkitekter med KPF Arkitekter, hvor Trine Neble som partner i det nu landsdækkende firma arbejder for at videreføre kvaliteterne fra Erik Møller Arkitekter.
Trine Neble har i en periode varetaget hvervet som Kgl. Bygningsinspektør og siden 2011 været udpeget af kulturministeren som medlem af Det Særlige Bygningssyn.

Tegnestuen vil være vært om en større fejring af Trine i september.

KPF Arkitekter fester i Skanderborg med to sejre på en uge

Mens musikken brager ud under bøgetræerne på Smukfest har KPF Arkitekter fået ikke bare ét men to projekter hjem i Skanderborg kommune.

Vi får først æren af at være bygherrerådgivere på Fællesskabets Hus i Ry, hvor vi kom ud som vindere af et stærkt felt. Det tillagdes i betænkningen meget positiv værdi, at vores forslag viser entydige og enkle kontaktflader, gennemsigtighed og overskuelighed samt at vi leverer en skarp pris.
Fællesskabets hus skal danne ramme om tidssvarende plejeboliger med gode faciliteter for brugerne og et godt arbejdsmiljø for personalet. Centret skal være en aktiv spiller i byen, der med sin fantastiske placering midt i søhøjlandet rummer masser af liv, naturoplevelser og udvikling.

I selve Skanderborg by skal vi for Skanderborg Andelsboligforening bygge en håndfuld (eller to) ungdomsboliger. Byggeriet skal rumme både store og små lejligheder og vil med sin beliggenhed tæt ved banegården være oplagte boliger for unge med hverdag i Skanderborg og Aarhus. Vi er utroligt glade for at fortsætte vores gode samarbejde med SAB, og har fået positiv feedback for vores valg brug af naturmaterialer og et simpelt udtryk, der læner sig op ad den klassiske KPF-stil. ”

Samarbejde med kinesisk millionkommune på plads

Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og KPF Arkitekter har gennem langvarig kontakt til den kinesiske millionby Chongqing fået en samarbejdsaftale på plads. Det åbner op for eksport af dansk viden og danske produkter til kommunens 32 mio. indbyggere.

Torsdag d. 23. juni modtog borgmester i Viborg Torsten Nielsen en delegation fra Chongqing kommune. De underskrev som en del af besøget en samarbejdsaftale mellem danske og kinesiske plejecentre, hvor det kommende plejecenter Baneby i Viborg skal være inspirationskilde.

Samarbejdet er den foreløbige kulmination på en langvarig kontakt mellem Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og KPF Arkitekter fra dansk side og Chongqing kommune i Kina.

Tålmodighed og gensidig respekt har dannet basis for aftalen, og der er store forventninger til fremtidig eksport til den kinesiske storby. På tegnebrættet er allerede et kinesisk plejecenter, der er udpeget til at være model for yderligere plejecentre i området. Flere af vore arkitekter har været i Kina og har gennem workshops og møder introduceret danske principper for ældrepleje til de kinesiske repræsentanter.

KPF Arkitekter er meget stolte af at være en del af projektet og vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med både danske og kinesiske partnere.

For yderligere kommentarer om samarbejdet henviser vi til Viborg kommunes pressemeddelelse af 15/06/2016.

 

2016_06_27_pressemeddelelse_chongqing_samarbejde_b568

 

Verdensarv, fredede bygninger og nye boliger skal gå hånd i hånd i Christiansfeld

Der er spændende projekter, og så er der de projekter, der virkelig trykker på alle tangenterne samtidigt. At arbejde med boliger i nye bygninger og fredede bygninger er én ting, men når det hele sker i ramme af den UNESCO-udpegede verdensarvsby Christiansfeld, ja så stiger interessen straks til nye højder.

Vi er med vores samarbejdspartner Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue så heldige at være blandt de fire prækvalificerede hold til at udføre netop ovenstående. Selvom nyheden kun lige har ramt os er forberedelserne allerede i gang, for feltet er skarpt, og omgivelserne for byggeriet forpligter!

TOPKARAKTER i ‘Arkitektur og Funktionalitet’ giver sejr

”Yderst fornuftigt veldisponeret og indfrier overbevisende udbuddets ønsker med indretning på en funktionel bolig med god tilgængelighed og fleksibilitet”. Sådan lyder det i bedømmelsesrapporten i den netop overståede konkurrence om opførsel af boliger for Boligselskabet Viborg på Sjællandsgade 3-5 i Viborg.

Der lægges i bedømmelsesrapporten vægt på, at vi har formået at ramme den eksisterende kontekst for byggeriet med et ”opdateret og tidssvarende arkitektonisk udtryk” ligesom boligernes fleksibilitet og gennemtænkte indretning går igen.

Vi har i projektet fokuseret meget på lysindfald i lejlighederne, privatliv og hverdagen i boligerne. Det har bl.a. sikret flere forskellige indretningsmuligheder efter brugeren og bygherrens ønsker, gennemgående træk fra lejlighed til lejlighed og mulighed for at tilpasse boligerne til kørestolsbrugere såvel som børnefamilier.

Fokus på denne kombination af arkitektur og funktionalitet viste sig at falde i dommernes smag, og vi er utroligt glade for at få lov at arbejde videre med den konkrete udførsel af boligerne.

Første år som koncern giver flot resultat og stort potentiale

KPF Arkitekter har med datterselskaberne Erik Møller Arkitekter og Formsprog nu aflagt årsregnskab for det forgangne år.

På den overståede generalforsamling blev regnskaberne, der viste et resultat før skat på 6,9 mio kr., godkendt uden anmærkninger. Året har været et specielt år for os, da vi med opkøb af Formsprog d. 1/1 2015 og siden Erik Møller Arkitekter 1/6 2015 nu har fået en koncernstruktur med moderselskab og datterselskaber. Koncernens samlede omsætning var i 2015 lidt over 86 mio kr., hvilket kun medregner Erik Møller Arkitekters omsætning de syv måneder, de har været en del af KPF Arkitekter. Samlet set ligger vi på koncernniveau på en overskudsgrad på 11,0%, hvilket er i absolut topniveau for branchen.

I det samlede fællesskab er vi i dag mere end 125 kolleger, der kan præsentere fagligheder inden for alle fagets nuancer; fra bygherrerådgivning over arkitektrådgivning til landskab, kulturarv og indretning. Med vore tegnestuer placeret i Aalborg, Viborg, Aarhus og København kan vi derfor levere vores ydelser med et lokalt udgangspunkt i hele landet.

Det flotte resultat støtter os i at fastholde vores vision om at sætte mennesket i centrum for alt hvad vi laver, uanset om det er på projektplan, i samarbejde med kunder eller i omgangen med vore kolleger. Vi vil fortsætte vores fokus på at være en troværdig og langsigtet samarbejdspartner, og den sunde økonomi sikrer en forsat udvikling af forretningen både organisk, projektmæssigt og fagligt. 2016 har indtil nu vist, at vi fortsat er i udvikling, og at de sidste års gode tendenser kan fortsættes også fremadrettet.

Derfor skal lyde en tak til alle kunder, kolleger og samarbejdspartnere for det forgangne år. Det positive udsyn lover godt for at også de kommende år vil bringe et frugtbart samarbejde.

 

Vrå kirke får 1,4 ton kammertone

Når Vrå kirke i fremtiden vil bimle med klokkerne, bliver det til tonen D# afstemt efter kammertonen a1 på 440 Hz.

Brøgger Arkitekter – en del af KPF Arkitekter – har stået for design og udskiftning af kirkeklokken i Vrå kirke, efter Nationalmuseet vurderede den tidligere klokke, der dateredes tilbage til 1700tallet, som for skrøbelig til fremtidig brug.

Den nye klokke, der vejer lige under 1.4 ton, blev for nyligt løftet på plads i kirketårnet og monteret i den specialdesignede klokkestol. Klokken er støbt i Holland, og repræsenterer en modernisering og fremtidssikring af kirken, der indtil nu har haft tovværk og manuel ringning morgen og aften.

Herunder kan du se et tv-klip fra placeringen af klokken og høre nærmere om den lokale reaktion på udskiftningen.

 

Ny økonomichef skal give luft til udvikling og proaktivitet

KPF Arkitekter er i en spændende og hastig udvikling, og for at imødekomme det stigende behov for økonomistyring, projektopfølgning samt rapportering har vi fra 1. maj ansat Brian Thrane som økonomichef. Brian får det personalemæssige og administrative ledelsesansvar for KPF Arkitekters økonomifunktion; herunder kontakt til eksterne samarbejdspartnere.

 

Mangedobling fører til behov for at udvikle organisationen

KPF Arkitekter er gennem det sidste årti vokset fra én tegnestue i Viborg til en virksomhed med over 120 ansatte i hele landet. Den administrative del af virksomheden har langt fra haft samme vækst, så økonomi og administration har løbet stadig hurtigere. Koncernstrukturen, løbende opkøb og organisk vækst har ført til et stigende behov for at løfte økonomistyring, rapportering og projektopfølgning til et nyt niveau, samtidig med at der fortsat tilføres ressourcer til de løbende driftsopgaver og vedligeholdelses af forretningssystemet.

Med erfaring som bl.a. koncernregnskabschef i Dantherm, finance manager i Martin Professionals samt director, accounting i B&O skal Brian fremadrettet have det store overblik, der sikrer at økonomifunktionen kan agere i stedet for at reagere. Missionen er at fastholde den nuværende low-cost struktur, men at supplere med en proaktivitet, der skal understøtte den voksende virksomhed og den stigende medarbejdergruppe. Når vore projekter får gennemsnits karakteren ”A” fra Byggeriets Evalueringscenter skal vores økonomifunktion således også leve op til dette niveau.

 

Investering i effektivitet

Den nuværende ledelse af økonomifunktionen fortsætter med ansvar for udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens platforme og EPR-system, således at fundamentet for virksomhedens processer og strukturer til stadighed optimeres. Det er fundamentalt for os, at vore gode kolleger og projektledere får stadig mere luft til at fokusere på vores kernekompetencer inden for koncernens primære forretningsområder. Et godt fundament er afgørende for et godt samlet byggeri, og med denne opgradering på økonomifunktionen har vi tillid til, at også vores fundament fremover vil stå stærkt og solidt –til gavn for os selv og vores mange gode samarbejdspartnere.

Stor reception i nye lokaler i Aarhus

Op til bededagsferien afholdt vores tegnestue i Aarhus indflytter-reception for alle venner af huset. Vi vil i den anledning gerne takke de utroligt mange fremmødte i løbet af dagen og for de flotte gaver. Det var en fornøjelse at se så mange samlet, og dagen var i det hele taget en stor succes.

Vi glæder os over at have så mange gode samarbejdspartnere, kunder og kolleger, og ser frem til at vi ses igen.

 

aarhus_flytter_billed01_960x330

2016_04_21_aarhus_reception_ekstra1_b568

2016_04_21_aarhus_reception_ekstra2_b568

2016_04_21_aarhus_reception_ekstra3_b568

 

Nomineret til Østjyllands Bedste Praktikvirksomhed 2015

Vi er utroligt stolte over at være blandt de nominerede til Østjyllands bedste praktikvirksomhed 2015. Indstillinger til prisen kommer fra nuværende og/eller tidligere praktikanter.

Prisen uddeles af Studenterhuset og Aarhus kommune og juryen består af Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard samt repræsentanter fra bl.a. Danske Bank, Cabi, Pressalit og Creuna.

Vinderen annonceres d. 16/3 kl.16:30 i Studenterhus Aarhus.

14 års tro tjeneste

Efter 14 års tro tjeneste som partnere i Erik Møller Arkitekter og som væsentlige bidragsydere i salget af EMA til KPF Arkitekter i 2015, har Arkitekt MAA Rikke Hansen og Arkitekt MAA Arne Vejbæk nu besluttet at træde ud af partnergruppen og i stedet starte selvstændigt hver for sig.

Sammenlægningen af KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter er nu vel gennemført, og det er med denne milepæl i baghånden, at begge vælger at fokusere på egne projekter. Begge vil dog fortsat være tilknyttet på konsulentbasis.

KPF Arkitekter består således nu af 11 partnere, hvor Arkitekt MAA Trine Neble og Arkitekt MAA Morten Ørsager udgør partnerne på tegnestuen i København, der har direktør Bitten Munk Warmdahl som leder. De øvrige 9 partnere har deres primære gang på tegnestuerne i Viborg, Aalborg og Aarhus, og det er således fortsat en væsentlig del af KPF Arkitekters strategi, at det lokale kundenærvær suppleres med tværgående kompetencer fra hele landet.

Der skal lyde en stor tak til Rikke og Arne for de mange års indsats i Erik Møller Arkitekter – og et lige så stort ønske om alt godt i fremtiden.

Rejsegilde i Cortex Park, Odense

”Gid dette hus må bestå i så mange år, som dette glas går i skår”.
Med den traditionelle flaskeknusning og taler fra både bygherrer, entreprenører og rådgivere glædede alle sig over resultatet hidtil og udsigten til, at de 95 ungdomsboliger færdiggøres helt efter planen. På dagen skinnede den spæde forårssol, og kastede skygger på facaderne med de store altaner i fiberbeton.

 

2016_03_03_cortex_park_rejseguilde_b568_ekstra3

2016_03_03_cortex_park_rejseguilde_b568_ekstra2

Vores Aarhus-tegnestue har vokseværk, og derfor flytter vi nu i nye lokaler!

Vores Aarhus-kontor rykker ned i det ­fashionable havneområde, hvor Mindet 2, 2.sal kommer til at danne ramme om vores ­tegnestue fremover. Vores telefoner, e-mailadresser etc. forbliver dog som de altid har været.

På Mindet 2 får vi større og flere mødelokaler, parkeringspladser til kunder og lokaler med plads til flere medarbejdere, praktikanter og gæster.

Vi glæder os til at se dig i vores nye omgivelser.

 

aarhus_flytter_billed02_960x330

aarhus_flytter_billed01_960x330

Topkarakter for funktion og arkitektur

Vi har sammen med STB Byg og Hundsbæk og Henriksen vundet udbuddet om udvidelse af Engskovskolen i Nr. Jernløse ved Holbæk. Projektet omfatter nye klasseområder til mellemtrin og overbygning, lærerarbejdspladser samt en modernisering af faglokaler og uderum.

Der har været lagt særlig vægt på at skabe gode fællesrum med masser af dagslys i de nye klasseområder. Projektet har fået topkarakteren 10 for funktion og arkitektur.

 

2016_02_24_engskovskolen_2016_b568

Halden Fængsel skal på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016

”Vi er meget stolte over at kunne vise Halden Fængsel frem på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016, og ser frem til at deltage i åbningen af den store begivenhed i maj måned.

Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 bliver et øjebliksbillede af ny humanisme i dansk arkitektur.

De to kuratorer, Boris Brorman og Kristoffer Weiss ønsker at skabe et wunderkammer af arkitektoniske prototyper, som viser, hvordan danske arkitekter og byplanlæggere arbejder med at skabe en human arkitektur, der påvirker menneskers adfærd og stræber efter at tjene fællesskabet” udtaler partner Rikke Hansen.

 

Læs mere om Halden Fængsel her »

Læs mere om Biennalen her » 

Per Seeberg har 40 års jubilæum

Per Seeberg har den 28.01.2016 40 års jubilæum i Brøgger Arkitekter (en del af KPF Arkitekter).

Per begyndte sin karriere som bygningskonstruktør hos Poul Brøgger som relativ nyuddannet. En af kollegerne var Erik Sørensen som senere Købte Brøgger arkitekter af Poul Brøgger og var firmaets indehaver indtil 2009, hvor KS Arkitekter opkøbte Brøgger, inden fusionen med KPF Arkitekter blev en realitet.

Per har gennem alle årene arbejdet professionelt og engageret med restaurering af kirker og tilhørende kirkelige byggerier, og har tilegnet sig en meget stor viden inden for området. Denne viden har ført til, at Per idag kan kalde sig arkitekt maa og er blevet optaget i arkitektforeningen. Per har virket- og virker som faglig mentor for en lang række bygningskonstruktører og restaureringsarkitekter og sætter en stor ære i, at videregive sin faglige ekspertise til yngre kolleger.

Per har i sin professionelle karriere laver flere hundrede restaureringsarbejder og blandt kronjuvelerne er restaureringen af Vor Frue Kirke i Aalborg som har givet stor respekt og ros i faglige kredse.

Per er et samfundsmæssigt og politisk engageret menneske og ynder en god diskussion som altid gennemføres med et charmerende glimt i øjet.

Blandt kolleger og ledelse er Per særdeles værdsat og alle kan med sindsro søge faglige råd ved firmaets ”omvandrende restaurerings leksikon”.

Per bor i Terndrup med sin Kirsten, men hvem han har 2 sønner som til Kirsten’s og Pers store glade har forøget familien med børnebørn.

Fire flotte projekter nomineret til Den Danske Lyspris 2015

Erik Møller Arkitekter (en del af KPF Arkitekter) er blandt de fire nominerede til den prestigefyldte lyspris som uddeles for 8.gang.

Målet med lysprisen, som er indstiftet af Dansk Center for Lys, er, at fokusere på og belønne projekter, hvor det at skabe godt lys for mennesker er omdrejningspunktet.

Projekter som kan komme i betragtning:

  • Lysprojekter og løsninger, hvor lys er et bærende element. Projektet skal indeholde kunstlys eller en kombination af kunst- og dagslys, indendørs eller udendørs
  • Projekter, hvor lysløsningen har menneskers liv og behov i centrum. Projektets størrelse har ingen betydning
  • Projekter med et opsigtsvækkende, gennemtænkt eller nyskabende hovedgreb inden for lys

EMA har i samarbejde med Glyptoteket og lysdesigner Iben Winther Orton gennemført en omfattende fornyelse af lyset på Glyptoteket.
Målet har være at ændre brygger Jacobsens oprindelige dagslysbelyste skulpturmuseum til et kunstmuseum, hvor det nye individuelle, fleksible og styrbare LED belysningssystem har givet mulighed for iscenesættelse af kunstgenstandene i de mange smukke sale – på en helt ny måde.

Rammeaftale med Region Hovedstaden

LINK arkitektur er med Erik Møller arkitekter som underrådgiver blevet tildelt rammeaftale med Region Hovedstaden, nærmere betegnet ’Delaftale 3 Arkitektrådgivning, byggeri og planlægning. LINK arkitektur står for den projekteringsfaglige og sundhedstekniske ekspertise, Erik Møller arkitekter kommer til at varetage myndighedsbehandling og brugerinddragelse og kvalitetssikre arbejdet ift. dansk byggelovgivning.

Vi er mægtigt glade for at være blevet tildelt aftalen og ser frem til at dykke ned i de konkrete projekter. Regionen råder over en bygningsmasse på næsten 2 mio. m², primært bestående af hospitaler og andre institutioner, men også administrative bygninger. Hvordan opgaverne kommer til at fordele sig over de næste år, er derfor spændende at se. Allerede nu er der mange projekter i gang, der alle kræver forskellige kompetencer inden for vedligehold, renovering og ombygning samt specialkompetencer inden for sundhedsteknik, institutionsmiljøer, kontorindretning, brugerinddragelse, helende design, energioptimering, bæredygtighed, tilgængelighed mv.

TV2 Nord ON AIR

TV2 Nord ON AIR er et visionært projekt, der løfter TV2 Nord op på næste niveau.

Visionen består i at sammenkoble TV2 Nords eksisterende lokaler med det naboliggende Mediecenter, via et Boeing 737-fly (og to gangbroer hertil).

Flyet hænger som spændt ud imellem de to bygningsvolumener med to transparente, industrielt prægede gangbroer, der skyder sig ind på hver side af den og sammenkobler det hele i et flydende forløb af mediefunktioner.

Udover at skabe forbindelse på tværs, kan flyet og gangbroerne desuden rumme en række touch-down-funktioner under vejs – som f.eks. rum for korte møder, kaffe-lounge og midlertidigt interview-studie med udsigt hen over vingen og ud mod søen. Derved fungerer det ikke kun som sammenkobling, men bliver en dynamisk landingsbane for nye tiltag, nye idéer og alternative arbejdsformer.

Nærmest mediecentret, under den ene gangbro, indskydes en semitransparent box, der på én gang bliver garage for OB-vognene, men samtidig fungerer som en infobox, hvor live-sendinger fra studiet projiceres op på facaden ud mod hovedvejen.

Det nye center kan derved blive et lysende vartegn for TV2 Nord, der formidler det arbejde, der foregår inde på stationen, så byens borgere i højere grad inviteres til at interagere med hele Nordjyllands lokalstation.

2016_01_12_tv2_on_air_b568

2015 har på alle måder været et ­begivenhedsrigt år

Vi har i 2015 oplevet en rivende udvikling i vores opgaver, samarbejder og organisation.

For at favne et stadigt voksende arbejdsfelt og et øget antal opgaver er der i løbet af året sket store og positive forandringer. KPF Arkitekter, Erik Møller ­Arkitekter, Formsprog og Brøgger Arkitekter udgør nu en ­samlet tegne­stue med afdelinger i Viborg, Aarhus, Aalborg og ­København. Med en stab på mere end 120 fagstærke og specialiserede medarbejdere ser vi frem til at kunne ­danne endnu stærkere projektteams med tilstedeværelse i hele landet.

Med entusiasme og store forventninger til det nye arbejdsår takker vi for ­sam­arbejdet og sender hermed de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Trine Neble er blevet genvalgt til Det Særlige Bygningssyn

For en ny 4 års periode vil Trine sidde i Det Særlige Bygningssyn sammen med 11 andre genindvalgte og nye medlemmer.

Trine Neble, Kgl. Bygningsinspektør, partner og arkitekt maa hos Erik Møller Arkitekter (en del af KPF Arkitekter) er blevet genvalgt for en ny 4 års periode i Det Særlige Bygningssyn.

På Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om Det Særlige Bygningssyn og dets nye medlemmer – link

Borgernes arkitekturpris 2014

Borgerne i Vejle kommune har endnu engang stemt på deres favorit-arkitektur og i år var det Menighedshuset, Strandgade 2A som løb af med Borgernes arkitekturpris 2014.

Det var en meget glad Emil Tang – som er formand for menighedsrådet – der modtog prisen sammen med KPF Arkitekter, repræsenteret ved partner Zoran Juresa.

 

2015_09_30_borgerpris_2014_ekstra

Vinder milliardprojekt i Malmø

KPF Arkitekter har netop vundet en af sine hidtil største opgaver. Som underrådgiver til svenske White Arkitekter skal det danske arkitektfirma være med til at tegne Malmøs ny sygehus.

KPF Arkitekter, der netop er blevet lagt sammen med Erik Møller Arkitekter i København, har sammen med det store svenske arkitektfirma White Arkitekter vundet opgaven med at tegne Malmøs nye sygehus. Opgaven omfatter et byggeri på ca. 70.000 kvadratmeter sygehus i det centrale Malmø, og anlægsprisen forventes at beløbe sig til mere end 2 milliarder kroner. Alene arkitektudbuddet forventes at involvere op mod 100 arkitekter:

– Det er en meget stor opgave, vi her har vundet – måske endda den største nogensinde, siger en tilfreds adm. direktør og partner Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter.

KPF Arkitekter valgte for halvandet år siden at samle sine kompetencer inden for sygehuse og sundhed i en ny afdeling, og denne strategiske satsning har allerede båret frugt i form af flere større opgaver. Leder af afdelingen, arkitekt Jørn Held har tidligere – til stor tilfredshed for Region Skåne – stået for at tegne og projektere en del af Malmøs nuværende sygehus, og netop KPF og Erik Møller Arkitekters evne til at tænke nybyggeri, kulturarv og transformation sammen var årsagen til, at White Arkitekter bød det danske arkitektfirma inden for i konkurrencen. I alt ni arkitektfirmaer var med i kampen om opgaven – heraf afgav seks tilbud:

– Ved et udbud som dette er der tre overordnede parametre i spil: Kompetencer, proces og timepris. Vi scorede klart højest på de to første, mens vi lå i midterfeltet på prisen, og det var altså nok til at blive nr. 1, fortsætter Michael Reventlow-Mourier.

Region Skåne har ambitioner om at bygge et universitetssygehus i verdensklasse. Sygehuset, der har fælles ledelse med universitetssygehuset i Lund kun 20 kilometer derfra, bliver Sveriges 3. største, og den sydsvenske region investerer i alt seks milliarder svenske kroner over de kommende år.

Det nuværende universitetshospital er beliggende centralt i Malmø, og det er ligeledes på denne grund, at det nye sygehus skal placeres i sammenhæng med det eksisterende byggeri og resten af centrum:

– Det er en helt speciel opgave at skulle placere et så stort byggeri i et område, hvor der i forvejen er relativt tæt bebygget, blandt andet med fredede og bevaringsværdige bygninger. Det ser vi som en spændende udfordring, og det er jo netop også en af grundene til, at vi er blevet valgt, forklarer Jørn Held.

KPF Arkitekter har afdelinger i Viborg, Aalborg og Aarhus og med sammenlægningen med Erik Møller Arkitekter nu også i København. Det nye ben i Øresundsregionen kommer meget kærkomment forud for det forestående projekt:

– Det er en stor fordel, at vi kan samle en stor del af arbejdet på vores kontor i København, hvor afstanden til byggepladsen bliver under 50 kilometer, pointerer han videre.

KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter bliver en central del af projektets ledelse, og allerede nu indledes de første faser i tæt samarbejde med White Arkitekter.

– Første fase bliver at lave en perspektivplan for hele området. Derefter skal vi kigge på det samlede byggeprogram og opbygge standarder og best practice til de enkelte sygehus-afdelinger. Først derefter påbegyndes det egentlige tegnearbejde og byggeri, slutter Jørn Held.

Bitten Munk Warmdahl bliver ny direktør hos Erik Møller Arkitekter

Bitten Munk Warmdahl, 43, bliver ny direktør hos Erik Møller Arkitekter i København. Hun kommer fra en stilling som projektchef og sektionsleder hos COWI, hvor hun har været ansat siden 2006. Bitten Munk Warmdahl er uddannet cand.jur. på Københavns Universitet og er specialist inden for bygherrerådgivning.

Erik Møller Arkitekter blev kort før sommeren 2015 lagt sammen med KPF Arkitekter med hovedsæde i Viborg og afdelinger i Aalborg og Aarhus. Både KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter fortsætter under deres hidtidige navne med KPF Arkitekter som moderselskab. Bitten Munk Warmdahl vil referere til adm. direktør og partner Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Adm. direktør Michael Reventlow-Mourier, KPF Arkitekter, tlf. dir. +45 6161 2599 og mrm@kpf.dk
  • Direktør Bitten Munk Warmdahl, Erik Møller Arkitekter, tlf. dir. +45 2883 9728 og bmw@ema.dk

KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter går sammen og bliver til Danmarks 5. største arkitektfirma

To af Danmarks ældste arkitektfirmaer går sammen: KPF Arkitekter køber Erik Møller Arkitekter, som fortsætter som selvstændigt datterselskab. Alle partnere i de to arkitektfirmaer fortsætter som ejere af KPF Arkitekter og skaber herved Danmarks 5. største arkitektvirksomhed med 120 medarbejdere.

”Det perfekte match”. Sådan karakteriserer partnere fra KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter det ægteskab, som i dag er blevet offentliggjort, og som skaber en arkitektvirksomhed, der fagligt er i den absolutte superliga. Den sammenlagte arkitektvirksomhed får ikke mindre end 120 medarbejdere, og det er ifølge adm. direktør og partner Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter en nødvendig størrelse, når man skal dække de kompetenceområder, som byggeriet og kunderne stiller nu og i fremtiden:

– Byggeri bliver stadig mere kompliceret med skærpet lovgivning og krav inden for stort set alle områder. I dag skal man have specialiserede kompetencer inden for alle typer af byggerier og tværgående specialister inden for blandt andet energi, sundhed, indretning, materialer mv., og det gør det svært at være mindre arkitektvirksomhed, siger han og fortsætter: – Desuden skal man være fysisk tilstede i de enkelte regioner, så man kan servicere og sætte kunden i centrum på kundens hjemmebane. Sammen med Erik Møller Arkitekter står vi nu ekstremt stærkt både kompetencemæssigt og geografisk og er godt rustet til vores fælles ambitiøse vækstplan.

En altafgørende bevæggrund for alliancen er således, at de to arkitektfirmaers kompetencer komplementerer hinanden. KPF Arkitekter er en af landets førende inden for nybyggeri og renovering af boliger, sundhed og pleje, erhvervsbyggeri, indretning og kirker, mens Erik Møller Arkitekter er en af Danmarks førende inden for kulturarv, restaurering, institutionsbyggeri samt boligrenovering med særlig fokus på energioptimering. Sammen med gensidige kompetencer inden for bygherrerådgivning har de to en meget komplet pakke, som nu skal tilbydes kunder i hele landet. At begge så også har en historie, der går helt tilbage til 1930’erne, vidner om den tidløse tilgang til arkitekturen:

– Vi tilhører den funktionalistiske skole og har begge en lang tradition for at sætte mennesket, kvaliteten og detaljen i centrum. Eksempelvis er Erik Møller Arkitekters prisbelønnede fængsel i Halden i Norge blevet kåret til verdens mest humane fængsel af Times Magazine. Samtidig er vi stærke eksponenter for den tidsløse arkitektur, og man kan på den måde sige, at vi sværger til samme trosbekendelse, forklarer Michael Reventlow-Mourier videre.

Geografisk er matchet mellem de to om muligt endnu stærkere. KPF Arkitekter har kontorer i Viborg, Aalborg og Aarhus og står således stærkt i det jyske, mens Erik Møller Arkitekter er et af de markedsledende arkitektfirmaer i Hovedstaden. Derudover har Erik Møller Arkitekter de seneste år vundet flere større projekter i Norge, Sverige og Grønland og kan således trække et brohoved til Skandinavien med ind i det nye partnerskab:

– Vi har en størrelse i dag, som gør, at det er svært at vinde nyt land. Eksempelvis står vi i Storkøbenhavn over for et sandt boom af boligbyggerier og boligrenoveringer, og det er et marked, hvor KPF Arkitekter er langt mere på hjemmebane, end vi er. Samtidig kan vi bidrage med vores ekspertise i det jyske, hvor vi hidtil har været afhængige af eksterne partnere, pointerer partner Trine Neble på vegne af partnerkredsen i Erik Møller Arkitekter.

Hun siger supplerende, at de to arkitektvirksomheder allerede har samarbejdet om flere projekter det seneste år. Det har blandt andet omfattet det store renoveringsprojekt af Højstrupparken i Odense.

De to virksomheder fortsætter under deres nuværende navne med KPF Arkitekter som moderselskab. Michael Reventlow-Mourier bliver adm. direktør i de to selskaber, mens nuværende direktør hos Erik Møller Arkitekter, Kirsten Anker Sørensen, der har arbejdet målrettet for alliancen, har valgt at søge nye udfordringer. Derudover fortsætter alle medarbejdere i de to virksomheder.

Den nye ejerkreds i KPF Arkitekter består af de nuværende ni partnere fra KPF Arkitekter og de nuværende fire partnere fra Erik Møller Arkitekter. Den nye ejerkreds med 13 partnere ser positivt og med stor energi på det fremtidige samarbejde om at skabe fælles projekter i hele landet.

 

2015_05_26_ema_kpf_gaar_sammen_ekstra


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
• Adm. direktør Michael Reventlow-Mourier, KPF Arkitekter, tlf. dir. +45 6161 2599 og mrm@kpf.dk
• Partner Trine Neble, Erik Møller Arkitekter, tlf. dir. +45 4214 7039 og tn@ema.dk
• Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Conexia PR, Esben Lind, tlf. dir. +45 2514 5816 og esben@conexiapr.dk

Pølsevogn på taget af Himmerlands Boligforenings afd. 51

I anledning af, at byggeriet af Himmerland Boligforenings afd. 51 (Blåkildevej) skrider planmæssigt fremad, og de første boliger står klar til indflytning, havde Himmerland Boligforening arrangeret et lille informationsmøde for håndværkerne på taget af blok 13, med udsigt over byggepladsen.

Til lejligheden havde de løftet en pølsevogn op på taget, og KPF Arkitekter var inviteret til at fortælle håndværkerne om hvilke tanker, der ligger bag den arkitektur, de går rundt der ude og bygger i 1:1. Det var en fin formiddag, der viste et meget stort engagement omkring projektet blandt håndværkerne.

 

2015_06_30_kildeparken2020_ekstra_568bred

Vinder konkurrencen om nyt plejecenter i Tølløse

KPF Arkitekter har i samarbejde med Danske Diakonhjem, COWI samt JFP vundet konkurrencen om nyt plejecenter i Tølløse som OPP.

Projektet omfatter 65 plejeboliger samt et stort dagcenter, i alt 6.500 m², placeret på kanten mellem land og by, med udsigt til en nærliggende sø og det smukke åbne landskab med marker og skov, ved Tølløse.

Det nye plejecenter markerer sig i landskabet som en stjerneform der spreder sig ud i landskabet i fem styrede retninger. Stjerneformen udnytter grunden maksimalt og skaber en masse rum imellem bygningerne til ophold, aktiviteter og rekreation.

 

2015_04_16_tollose_plejecenter_ekstra

Skal tegne det nye Sundhedscenter i Haderslev

Region Syddanmark og Haderslev Kommune har i den senere tid vurderet fem spændende konkurrenceforslag til et nyt Sundhedscenter i Haderslev.

I bedømmelsen af forslagene er der blevet lagt stor vægt på arkitektur, funktionalitet og økonomi. Region og kommune var dog helt enige i valget af KPF Arkitekters forslag som det vindende projekt.

Formand for kommunens udvalg for Sundhed og Forebyggelse, Preben Holmberg udtaler om vinderprojektet ”Vi synes rent arkitektonisk, at det passer godt ind i terrænet, men det er også meget fleksibelt i forhold til indretningen, og så har vi mulighed for let at udvide, hvis vi på et tidspunkt får behov for det”.

KPF Arkitekter AS står som totalrådgiver sammen med DRIAS ingeniører A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgiver.

Sundhedscenteret forventes at stå færdigt inden udgangen af 2017.

 

2015_04_01_sundhedscenter_haderslev_ekstra

Apple etablerer mega Datacenter i Viborg til flere milliarder

Det glæder os at Viborg Kommunes hårde arbejde med at få Apples nye datacenter til Viborg er lykkedes, og vi vil derfor gerne sende et STORT TILLYKKE!

Det nye datacenter kommer til at ligge 8 km uden for Viborg by i Foulum og kommer til at skrive danmarkshistorie som den største udenlandske anlægsinvestering til dato på godt 6 milliarder kroner. Datacentret vil blive etableret over en årrække startende i 2016 og vil direkte og indirekte skabe mange nye arbejdspladser til glæde for hele Midtjylland og Danmark.

Tak til Viborg Kommune fordi vi har måtte være en del af dette spændende projekt, og givet os muligheden for at visualisere og synliggøre datacentrets beliggenhed samt i fællesskab at få indarbejdet form og æstetik i projektet.

 

2015_02_24_apple_ekstra

DGI-Huset Aabybro er indstillet til Renoverprisen 2015

Det glæder os, at Jammerbugt Kommune har indstillet DGI-Huset Aabybro til den landsdækkende konkurrence om året bedste renoveringsprojekt.

Der uddeles én samlet pris for Danmarks bedste renovering, hvor hele projektet er i centrum. Det er således projektet, som er vinderen sammen med de personer, som har været med til at realisere det, og alle, som bruger det. Her hyldes samarbejdet, tværfagligheden og inddragelsen.

Læs mere om indstillingen på: www.renover.dk


Opgaven bestod i en omfattende ombygning og energi-renovering af den gamle Aabybro-hal på ca. 3.500 m² og en tilføjelse på ca. 1.100 m² med plads til nye faciliteter bl.a. en større multihal.

DGI Huset Aabybro udgør nu et moderne fritids- og kulturhus. Hovedtanken var at skabe et åbent hus, der signalerer aktivitet og liv. Brugerne har forbindelse til de mange funktioner fra ”DGI Gaden” som løber igennem hele huset og fortsætter som bindeled til den nye Aabybro Skole. Her er et væld af faciliteter og tilbud – svømmehal, sport, kultur, fester, events, konferencer samt en café med fokus på sund mad. Der er noget for alle aldre, og huset er blevet det naturlige mødested for børn og voksne i Aabybro og omegn.

Vor Frelsers Kirke i Vejle er nu indviet

Søndag den 30. november blev Vor Frelsers Kirkes nye kirkehus indviet med en gudstjeneste af Marianne Christiansen og Den Jyske Sinfonietta som stod for musikken.

KPF Arkitekter har tegnet det knap 800 m² store kirkehus med hovedindgang fra Strandgade. Kirkehuset har også direkte forbindelser til kirken, og dermed opfyldes et stort ønske om; “at få samlet personalet og alle aktiviteter under ét. Det har vi talt om i mange år, og nu er det endelig lykkedes” siger Emil Tang, menighedsrådets formand.

I det nye kirkehus er der i stueplan bl.a. indrettet dåbsværelse, så dåbsforældre kan gå direkte fra huset til kirken og tilbage igen. På 1. sal findes et stort mødelokale, som kan deles i 2, så der kan undervises 2 konfirmandhold af gangen. Bygningen indeholder også kontorer til kordegn, organisten, kirkens præst og til diakonipræsten, der har base i sognet. Kirkehuset løser også problemet med offentlige toiletter på kirkegården, da der er opført et toilet med direkte adgang.

Det nye kirkehus er en af de største ændringer af Vor Frelsers Kirke, siden kirken blev indviet i 1907.

Nisgaard & Christoffersen har haft totalentreprisen.

 

2014_12_16_kirkehus_vejle_ekstra

Formsprog bliver en del af KPF Arkitekter

Åbenlyse synergier, fortsatte store fælles ambitioner og en fælles historie er baggrunden for, at KPF Arkitekter køber indretningsvirksomheden Formsprog, der fra januar 2015 får fælles domicil i KPF Arkitekters ”Gamle Elværk” i Viborg.

Kvalificeret indretning er en tværfaglig disciplin, som Formsprog har perfektioneret siden etableringen i 2008 gennem antropologiske studier, procesanalyse, bygningsanalyse og naturligvis arkitektur. Således engagerer Formsprog sig i byggeriets absolutte første faser, for at kunne levere optimalt i de afsluttende faser. KPF Arkitekter med 80 medarbejdere i afdelingerne i Viborg, Aarhus og Aalborg arbejder hovedsageligt med alle byggeriets øvrige faser, og det er disse komplementære ydelser, som har fået KPF Arkitekter til at investere i Formsprog.

”Formsprog har en hel unik kompetence, som vi også gerne vil tilbyde vores mange eksisterende kunder, og den ydelse holder vi nu in-house. Ligeledes har KPF Arkitekter stor interesse i en tidlig involvering af indretningsteamet i projekterne, for også at kunne tilbyde bygherren den samlede arkitektydelse” siger adm. direktør Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter – og fortsætter: ”Formsprog har tidligere arbejdet sammen med en række forskellige arkitektfirmaer omkring de traditionelle arkitektydelser. De opgaver vil vi gerne løse, så kunderne også får en rådgivningspakke fra et samlet team, der kender hinanden og sikrer, at alle arbejder mod samme mål.”

Gitte Kjølby, der grundlagde og ejer Formsprog siger om salget af Formsprog: ”Vi arbejder med nogle af landets største kunder; bl.a. ARLA, Foss, Interacoustics og Syd Energi, og får stor anerkendelse for vores rådgivning. Alligevel oplever vi at blive fravalgt, fordi nogle kunder vurderer os for små. Med KPF Arkitekters organisation, størrelse og økonomi i ryggen, er det målet, at vi kan få fat i nogle af disse kunder; ligesom jeg, som leder kan fokusere på det jeg holder allermest af; nemlig god kunderådgivning og ledelse af mine dygtige medarbejdere”.

Selvom Formsprog nu ejes af KPF Arkitekter, forbliver Formsprog et selvstændigt (datter)selskab i KPF Arkitekter. Formsprog vil således stadig arbejde sammen med andre arkitektfirmaer, som har behov for indretningsydelsen. Gitte Kjølby vil fortsat lede afdelingen med de nuværende medarbejdere, der alle flytter med til ”Det Gamle Elværk”. Og Formsprog forventer at vokse allerede fra første dag. Nye medarbejdere er på vej – og den øgede tid til kunder, skulle gerne fortsætte væksten; som også KPF Arkitekter har gjort det i adskillige år, hvor der bl.a. er ansat 15 nye gode kollegaer alene i 2014. “Det er således heller ingen hemmelighed, at forventningen om, at erhvervsbyggeriet – efter 7 års dvale, forventeligt snart vågner op igen – har været en faktor bag timingen af denne investering”, siger partner i KPF Arkitekter Sine Juul Praastrup, der, som leder af Viborg-afdelingen, kommer til at arbejde tæt sammen med de nye Formsprog-kollegaer.

Og apropos fællesskab, så er en del af forhistorien også, at Gitte Kjølby var ansat i KPF Arkitekter indtil Gitte gik ad selvstændighedens landevej. Og gammel kærlighed ruster som bekendt ikke.

For yderligere oplysninger kontakt KPF Arkitekter; adm. direktør/partner Michael Reventlow-Mourier på tlf. 6161 2599; eller Gitte Kjølby på 4220 6267.

Ny retsbygning i Svendborg

KPF Arkitekter har tegnet konkurrenceforslaget om den nye retsbygning i Svendborg, som skal opføres i OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) af et konsortium bestående af PensionDanmark, PKA, Sampension, entreprenørkoncernen CASA samt ejendomsforvaltningsselskabet DEAS til 175 mio. kr.

Retten i Svendborg er i dag fordelt på flere adresser, men juni 2016 vil alle 40 medarbejdere være samlet i en ny retsbygning på toppen af Bregnegårdshaven med udsigt over Svendborgsund.

Bygningen på ca. 4.000 m² kommer til at skabe et venligt, åbent og imødekommende hus, som i sit enkle formsprog vil understrege bygningens værdighed, seriøsitet og position i samfundet.

Den nye retsbygning bliver et aktivt og levende hus, hvor offentligheden bydes ind. Fra foyerens dobbelthøje indre atrium, med balkoner, vil man kunne betragte hverdagslivet på tværs uden indkig til kontorarealerne.

Retten kommer til at rumme 7 retssale – deriblandt en nævningeret samt diverse kontor og mødefaciliteter. I bygningens to etager vil hele førstesalen være tildelt personalet.

KPF Arkitekter har tegnet bygningen med COWI som rådgivende ingeniør.

Meget mere end et kulturhus

”Jeg tror ikke, vi ville få ligeså meget for pengene, hvis vi havde valgt at bygge et traditionelt kulturhus.” sagde Niels Jørgen Pedersen, formand for erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, om KPF Arkitekters vinderprojek.

KulturRummet i Thisted er et alternativt og unikt kulturhuskompleks, hvor nytænkt arkitektur og eksisterende historiske bygninger integreres og samles i et landskabeligt hovedgreb med byens store park, Christiansgave, som et åbent og levende KulturRum.

Ud over en ny musikskole ved siden af Thisted Bibliotek, kommer KulturRummet til at omfatte en ”revitalisering” af både biblioteket og Plantagehuset, et nyt URT-hus – samt en ny stor kulturplads midt i Christiansgave. En ”naturplads” samt nye torve foran musikskolen og biblioteket er også en del af projektet.

At dommernes afgørelse faldt på KPF Arkitekters projekt var b.la. fordi projektet var ’Gennemarbejdet og velovervejet, og forholder sig stort set til alle udfordringerne i projektet.’ samt at der var en ’Rød tråd via det gennemgående materialevalg i alle forslagets elementer.’

KPF Arkitekter har tegnet projektet med Rødbro & Frederiksen som underrådgiver.

 

2014_11_14_KulturRummet_Thisted_ekstra

Vestre Landsret blev indviet med julelys i øjnene

“Nu da jeg har set bygningen kan jeg godt forstå julelysene” sagde Justitsminister Karen Hækkerup, om de lys der tændes i Bjarne Christensen øjne når han taler om den nye retsbygning.

Mandag den 15. september blev dørene officielt åbnet til de 9.500 m² nye Vestre Landsret, som ligger med skue ud over Viborg by, og som nu skal danne rammerne for 100 faste arbejdspladser.

Formålet med den nye bygning har været at skabe en bygning som passer ind i bybilledet i den gamle dommerby, samt opfylde de historiske konventioner for domstole. Retspræsident Bjarne Christensen fra Vestre Landsret kan nu glæde sig over at bygningen lever op til kravene, og beskrev også bygningen i sin åbningstale som værende “tidssvarende, værdige, funktionelle og sikre rammer”.

 

2014_09_15_Vestre_Landsret_indvielse_ekstra

Mølholm Have i Vejle fortsat blandt Nordens 3 bedste almennyttige boligbyggerier

En inspirerende tur til NBO konferencen på Island sammen med vores bygherre Domea samt andre delegerede fra Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland gav nye spændende input til fremtidige boligprojekter. Turen bød på præsentation af nordiske projekter, gode foredragsholdere og ikke mindst Reykjavik med den karske islandske natur, der viste sig fra den mest positive side. Vores boligprojekt Mølholm Have blev præsenteret på konferencen og fik mange roser med på vejen.

Besøg i Harpa, Reykjaviks koncert og konferencecenter udført af HLT samt den dansk/islandske kunster Olafur Eliasson, Reykjavik by, samt det geotermiske bad Blue Lagoon var ligeledes en del af Islands anbefalelsesværdige attraktioner som vi fik tid til at besøge.

NBO BOSTADSPRIS – Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
NBO er en nonprofit boligorganisation der er grundlagt i 1950 og i dag har medlemmer som tilsammen repræsentere ca. 2.370.000 boliger. Formålet med organisationen er at udveksle og dele erfaringer inden for boligbyggeri.

Læs mere om NBO og prisen her »

 

2014_09_19_NBO_konferencen_ekstra

95 ungdomsboliger i Odense – 4 rene 10-taller!

KPF Arkitekter og Grontmij, Odense har sammen vundet et udbud om 95 nye ungdomsboliger for Kollegieboligselskabet i Odense. Ungdomsboligerne udgør 2. etape i udbygningen af Cortex Park – en helt ny bydel ved Universitetet.

Udbuddet er vundet med rene topkarakterer vedr. vores tilbudte projektstyring , bæredygtighed, kvalitetssikring og byggeledelse.

Projektet løber frem til juli 2016, hvor boligerne skal ibrugtages ved studiestart.

Opgraderer på Byplan & Landskab

Byplanlægning og Landskab har altid været en vigtig integreret del af KPF Arkitekters rådgivning. Nu opgraderes fagområdet yderligere gennem ansættelsen af Arkitekt MAA Eva Møller Sørensen, som faglig ansvarlig for ”Byplan & Landskab” i KPF Arkitekter.

Fagområdet er isoleret set interessant – som det altid har været, men betydningen af ”Livet mellem Boligerne” i f.eks. de almennyttige boligopgaver kan ikke undervurderes, hvilket de stigende boligsociale udfordringer viser. Det er således netop denne forstærkede symbiose i og mellem boligerne, som KPF Arkitekter vil forstærke fokuseringen på. Evas kompetencer som hhv. afdelingsleder under stadsarkitekten i Aalborg, og senest som leder af CF Møllers afdeling i Aalborg er et optimalt match mellem det faglige og kundeorienterede, som netop er KPF Arkitekters primære strategi. Således vil projektudvikling sammen med vores stadig stigende antal gode kunder, samt projektledelse, også være en væsentlig del af Evas ansvarsområde.

Eva Møller Sørensen er startet hos KPF Arkitekter d. 02.06.2014, og vil fungere tværgående i de tre afdelinger i hhv. Aalborg, Viborg og Aarhus.

Grønnedalsparken i Skanderborg

KPF Arkitekter har vundet konkurrencen om renoveringen af Grønnedalsparken I Skanderborg.

Den bærende arkitektoniske idé bag forslaget er at eliminere bebyggelsens mange byggeskader og forbedre stedets image afgørende ved at arbejde med flotte og gedigne materialer med god holdbarhed, som kan patinere flot.
Derfor skalmures alle facader i en grålig blødstrøgen tegl. I parterrefacaderne opmures med standerskifter. Havefacaderne får nye store altaner i hvidlig fiberbeton med værn i materet glas og mulighed for at lukkes helt.
Tagene dækkes med saddeltage med svag hældning, hvorved bebyggelsen får et samlet udtryk som en moderne parkbebyggelse i en eksklusiv kvalitet.

Boligerne gennemrenoveres med nye opgange, nye køkkener og badeværelser, nye gulve samt ventilationsanlæg, der betjener alle rum.
Alle vinduer udskiftes.
Udearealerne renoveres med nye belægninger, terrasser, legepladser og en overordnet ide, der igen sigter mod at ændre stedets image radikalt.

KPF Arkitekter er sammen med Kontur og Schwarz underrådgivere for totalentreprenør Jørgen Friis Poulsen. Byggeriet opstartes medio maj med myndighedsprojekt og hovedprojekt hen over sommer og det tidlige efterår 2014.

Første projekt i Kina tager form

Mandag d. 24. juni 2013 blev den første kontrakt på et kinesisk plejehjem med danske aktører underskrevet på BØRSEN i København, med deltagelse af bl.a. økonomi- og udenrigsminister Margrethe Vestager.

Nu begynder den første etape af projektet at tage form. Projektet, der ligger lige udenfor Shanghai, er tegnet i samarbejde mellem GN International (kinesisk arkitektfirma i Shanghai) og KPF Arkitekter. Danske Diakonhjem er konsulenter på driften af plejehjemmet, mens Via University College bl.a. står for uddannelsen af plejehjemspersonalet. Projektet, der indeholder 400 plejehjemspladser; aktivitets-/sundhedscenter (billedet) og klub-/velfærdshus, skal være færdig i 2015.

Projektet er også interessant, da det er et af de første projekter i Kina, hvor der med succes eksporteres viden om den danske velfærdsmodel. KPF Arkitekter har flere projekter under opsejling, hvor arkitekturen skaber rammerne og indholdet for denne fremtidens eksportvare. Kommende projekter sker endvidere i samarbejde med de offentlige myndigheder; herunder Viborg Kommune; almene boligselskaber og uddannelsesinstitutionerne, som både åbner dørene for fremtidige projekter, og derigennem også skaber grundlag for nye arbejdspladser i Danmark.

TV2 Nyhederne sender i dag (8. april) kl. 19.00 et indslag om dette værdiskabende samarbejde.

KPF Arkitekter opruster med nye partnere

KPF Arkitekter optager pr. 1. januar 2014 to nye partnere i ejerkredsen Sine Juul Praastrup og Marcelle Meier – målet er at sikre et generationsskifte med skarpe medspillere fra arkitektbranchen.

KPF Arkitekter er med 65 medarbejdere blandt Danmarks 10 største arkitektfirmaer med filialer i Viborg, Aarhus og Aalborg. Aktuelt arbejder KPF Arkitekter bl.a. med ”Kildeparken 2020, afd. 51” i Aalborg, renoveringsprojekter i Vollsmose, Odense og Nye Vestre Landsret i Viborg; parallelt med byggeopgaver i Kina.

De to nye partnere indtræder i KPF Arkitekters ledelse, og vil med deres stærke faglige profiler indenfor bygherrerådgivning, restaurering og kulturarv bidrage til at styrke KPF Arkitekters position og fortsætte mange års vækst og positiv udvikling.

Sine Juul Praastrup, 40 år, er i dag ansat som områdechef i Rambøll, men har tidligere været ansat hos KPF Arkitekter som bygherrerådgiver. Sine bliver fagansvarlig for KPF Arkitekters bygherrerådgivning og leder af KPF Arkitekters Viborg-afdeling med 25 medarbejdere, og skal med sin faglige og ledelsesmæssige erfaring forstærke positionen i Midtjylland. Sine, der har et betydeligt netværk i det midtjyske, bor i Viborg med sin mand Ulrik Praastrup og deres to børn.

Marcelle Meier, 41 år, der udover at være arkitekt MAA, har en NORMAK-uddannelse i nordisk kulturarv, har været ansat hos KPF Arkitekter de seneste 3 år. Hun arbejder primært med kulturarvsprojekter i KPF Arkitekters afdeling for Kirke-& Kulturarv (Brøgger Arkitekter). Marcelle har det seneste år udmærket sig gennem modtagelsen af Europa Nostra-prisen og gennem TV-programmet “Bevar mig vel”. Marcelles stærke kompetencer indenfor netop kulturarven vil være en yderligere forstærkning af et væsentligt prioriteret område for KPF Arkitekter. Marcelle bor i Århus med sin mand Lars Munch.

Administrerende direktør Michael Reventlow-Mourier underbygger: ”Med udnævnelsen af de to ny partnere har vi sikret generationsskiftet, fagligheden og ledelsen i Midtjylland. De to ny partnere forstærker de synergier vi har opnået mellem høj faglighed og lokal tilstedeværelse; og mellem vores traditionelle arkitektrådgivning, bygherrerådgivning og kompetencer indenfor kirke- og kulturarv. Det skal sikre fastholdelse af vores placering i første række, når der måles på vækst, kundetilfredshed og -loyalitet”.

Begge indtræder i KPF Arkitekters bestyrelse primo i det ny år. Der afholdes reception for de ny partnere primo i det nye år.

For yderligere information kontakt:
Administrerende direktør Michael Reventlow-Mourier, tlf.: 6161 2599 el. 8999 2299

Vundet sundhedshus i Brønderslev

KPF Arkitekter har i samarbejde med HP Byg og COWI vundet opgaven om at opføre et nyt sundhedshus i Brønderslev.

Projektet er et sundhedshus på ca. 5.000 m² fordelt på to etager, indeholdende en række klinikker og diverse fællesfaciliteter (herunder fælles reception, borgercafé og tagterrasse til personalet).

Projektet er baseret på et skitseforslag udarbejdet af C.F. Møller, og KPF Arkitekter har som underrådgiver til HP Byg vundet opgaven at projekter og opføre sundhedshuset.

Med denne opgave udvider KPF Arkitekter kompetencerne inden for bæredygtig certificering. Således skal projektet bæredygtighedscertificeres efter DGNB (sølv) standard, hvilket vi ser som en spændende udfordring vi glæder os til at løse.

Projekteringsarbejdet er i fuld gang og bygningen forventes at stå indflytningsklar i januar 2015.

175 ungdomsboliger på Visionsvej, Eternitten Aalborg

KPF arkitekter er stolte af at få mulighed for at sætte sit præg på den fortsatte udvikling af den attraktive bydel ’Eternitten’ i Aalborg. Eternitten er i stor udvikling, hvor nye boligprojekter skyder op, en ny begrønningsstrategi af kridtskrænterne er sat i gang samtidig med at det allerede opførte Visionshus er fuldt udlejet. Visionsvejens 175 ungdomsboliger vil med sikkerhed vække opsigt og sætte sit arkitektoniske særpræg på bydelen.

Et visionært ungdomsboligbyggeri med fokus på arkitektur
KPF arkitekter vandt tilbage i 2011 den prestigefyldte arkitektkonkurrence vedrørende Visionsvej på Eternitten Aalborg. Projektet har siden da ændret karakter flere gange, men endt op med et ungdomsboligprojekt i samarbejde med boligselskabet Plus Bolig.
Projektets 175 ungdomsboliger omfatter godt 8.750 m² der omslutter et stort grønt fælles gårdhaverum, udformet i flere niveauer, således områdets topografiske karakter indarbejdes. Der planlægges således forsænket boldbane med siddetrapper, cykelskure, grill områder og andre mere intime opholdsområder.

Stærke referencer til områdets historie
Projektets hovedide er at placere en skalatilpasset boligkarré mod Visionsvej i et greb, der starter lavest med en smuk bearbejdet gavl i den sydøstlige ende af området, og som trapper opad til 7 etager mod Visionsvej og Tankedraget.
Bygningen har et karakteristisk gavltema, hvor de enkelte boliger markerer sig i den store facade som delansigter, der afsluttes i tagene med langsgående shedtage. Det giver en spændende komposition, ligesom tagformen refererer direkte til stedets industrielle fortid.

Plusbolig er projektets bygherre og forventer byggeriet indflytningsklart efterår 2014.

Arkitekturpris 2013 i Skanderborg for konvertering af Laden i Vestermølle

KPF og Brøgger Arkitekter har stået for renoveringen af Laden i Vestermølle i Skanderborg, sammen med Arkitektfirmaet Frost Larsen. Laden var også for nylig blandt de udvalgte seks nominerede projekter for bedste istandsættelse af en bevaringsværdig bygning til årets RENOVER pris 2013, som er indstiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Laden er et eksempel på en renovering med fokus på det oplevelsesrige samspil mellem nyt og gammelt. Med sin ærlighed og indlevede arkitektoniske behandlinger er forholdet mellem det oprindelige og det tilføjede tydeligt.

Isoleret set og i samspillet med det trefløjede anlæg, fremstår den renoverede ladebygning som en åben invitation til pirrende kropslig udfoldelse og grænseoverskridende brug. En invitation som Skanderborgs borgere har fulgt til dørs med et markant stigende besøgstal.

KPF og Brøgger Arkitekter er ansvarlig for den arkitektoniske ide. Projektering og udførelse er udført i samarbejde med Arkitektfirmaet Frost Larsen.

TILBAGE TIL TOP